Šiais metais šventę, skirtą Lenkijos Nepriklausomybei paminėti, surengė jauniausieji mūsų gimnazijos mokiniai.
Mokiniai pristatė įžymių kultūros, sporto, meno Lenkijos žmonių, kurie nuo 1918 metų iki šių dienų garsina Lenkiją, pasiekimus. Mokiniai deklamavo Nobelio premijos laureatų eiles, įsikūnijo į sportininkų, modelių vaidmenis ir kt.
Vyresnių klasių mokiniai padėjo mažiesiems draugams paruošti šventę. Renginį puošė vyresnių mokinių dainos ir ansamblio „Šimtas šypsenų“ lenkų liaudies šokiai.