Wszystkich, których lata szkolne minęły w Szkole Średniej nr 11 czy też w Mickiewiczówce, w dn. 10 lutego 2017 r. o godz. 18.00 zgodnie z wieloletnią tradycją zapraszamy na spotkanie w szkolnych murach.

 

Maturzyści 61 promocji i Grono Pedagogiczne

Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie