Pod koniec listopada br. młodzież z Gimnazjum im. Adama Mickiewicza zmierzała w kierunku Łodzi. Jak i w 2011 roku zostali zaproszeni do  XXXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej. Tym razem zostali uczestnikami projektu ,,Wielokulturowość Łodzi i Wilna w kontekście setnej rocznicy odzyskania przez Polskę i Litwę niepodległości”. Dany projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach zadania publicznego pod nazwą: ,,Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemie oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce.”

Pobyt w Łodzi trwał sześć dni. Rozpoczął się spacerem główną ulicą Łodzi, czyli ul. Piotrkowską. Po odnowieniu to prawdziwa wizytówka Łodzi, a jednocześnie najdłuższy handlowy trakt w Europie. Przy niej znajdują się piękne kamienice, wille fabrykanckie, a nawet pałace.  Podziwialiśmy wspaniałe detale architektoniczne , pomniki stojące na chodniku, takie jak Juliana Tuwima czy Artura Rubinsteina, a nawet artystyczne graffiti, tak zwane murale. Obiektem, który zaciekawił młodzież, była Manufaktura. Jest to kilka budynków  z czerwonej cegły zbudowanych przez Izraela Poznańskiego, jednego z najbogatszych Żydów Polski. Ten majestatyczny gmach służył kiedyś jako przędzalnia, dziś natomiast jest to centrum handlowe i rozrywkowe cieszące się wielką popularnością wśród łodzian i turystów.

Ogromne wrażenie wywarło na młodzieży zwiedzanie żydowskiego cmentarza, podczas którego dowiedzieli się wiele ciekawego o żydowskich tradycjach. Najciekawszym był grobowiec, powyżej już wymienionego Izraela Poznańskiego, który wbrew tradycji żydowskiej jest tak strojny, że niejeden władca by mu takiego pozazdrościł. Ta dziesięciometrowa budowla ma sufit wyłożony dwudziestoczterokaratowym złotem.

Oprócz wycieczek i rozrywek uczestnicy projektu mieli też wiele wspólnych zajęć. Były to lekcje języka polskiego i historii ,różnorodne warsztaty, które odbywały się nie tylko w liceum, ale i w Muzeum Niepodległości oraz w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana. Gospodarze zorganizowali również sesję naukową, w której zabrali głos pracownicy Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego, Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, Centrum Badań Żydowskich Uniwersytetu Łódzkiego, jak też młodzież łódzka i wileńska.

Podsumowaniem  projektu były warsztaty multimedialne, podczas których uczestnicy projektu tworzyli filmiki i prezentacje multimedialne. Druga część projektu startuje na wiosnę już teraz w Wilnie.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–