Wyjazd edukacyjny do Kowna dla klas 5 – 8, gimn. 1 – 4

• 15 lutego proces lekcyjny jest zorganizowany nietradycyjnie, z wykorzystaniem przestrzeni poza szkołą, dlatego udział w zajęciach jest obowiązkowy,
• koszty transportu, usług przewodników, wstępu na edukację w muzeach pokrywa szkoła,
• PLAN
9.00 – odjazd z Wilna (parking przy ul. Olandų 22),
zwiedzanie Kowna z przewodnikiem oraz zajęcia edukacyjne w wybranych muzeach,
16.00 – 16.30 – wyjazd z Kowna,
ubrać się należy odpowiednio do pogody.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————