Gimnazjum złożyło aplikację w ogłoszonym przez samorząd stołeczny konkursie na organizowanie letniego wypoczynku w 2018 r.

W dn. 18 – 22 czerwca b.r. planowany jest ekologiczno – przyrodniczy obóz dla dwudziestu uczniów klas 5 – 8.
Uczniowie wezmą udział w warszatatach, dykusjach, zajęciach edukacyjnych w szkole i poza nią.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-