Z okazji Święta Konstytucji 3 Maja w gimnazjum zorganizowana została wystawa „Wybitni Polacy. Subiektywny wybór uczniów klas 7 i 8”.
Wystawa jest jednym z zadań realizowanego w 2018 r. projektu szkolnego „Dziś są Twoje urodziny, Polsko”.


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————