Edukacja ekologiczna wymaga dużej konsekwencji i wytrwałości. Nie można w niej ograniczać się do jednorazowych akcji. Powinna być realizowana ciągle, aż do momentu upowszechnienia się w społeczeństwie właściwych postaw. Pierwsza zbiórka makulatury w naszym gimnazjum była przeprowadzona 13 – 24 listopada 2017 r. Pomysł spodobał się nie tylko dzieciom, ale i rodzicom. To pozwoliło wierzyć w celowość i skuteczność podjętych działań. Kolejna zbiórka makulatury w GAM pod hasłem „Koleżanko! Kolego! Zbierając makulaturę chronisz lasy” miała miejsce 14-29 maja bieżącego roku. Cele akcji było kształtowanie postaw wobec środowiska i nawyków dzieci oraz młodzieży z nadzieją, że zmienią się przyzwyczajenia ich, ich rodziców, uświadomienie potrzeby wprowadzenia powszechnego recyklingu surowców wtórnych, zaoszczędzenie wielu drzew, które byłyby wycięte, gdyby nie było makulatury, zmniejszenie kosztów produkcji nowego papieru, zapobieganie marnotrawstwa.
Dziękujemy zaangażowanych w akcji „Koleżanko! Kolego! Zbierając makulaturę chronisz lasy”!
Organizatorzy: nauczyciele biologii Donata Berdiugina i Bożena Romanowska


—————————————————————————————————————————————————————————————————————-