Opłatek

Adam Mickiewicz po litewsku

Kościoły i klasztory

Kraje anglojęzyczne

Kangur

Lekcja otwarta z biologii

Dzień AIDS

Forum z informatyki

Wycieczka do Grodna

Projekt EFFECT

Dzień języków

Nowogródek

Dzień nauczyciela