Informację o warunkach rekrutacji na studia można zasięgnąć na portalach:
www.lamabpo.lt
www.studijos.lt
www.mokslas.lt


W witrynie internetowej www.mokyklos.tk są podawane informacje o konkursach, olimpiadach, imprezach i inne aktualia oświaty.


Witryna internetowa vaikolaikas.lt zawiera mnóstwo informacji o zajęciach pozalekcyjnych różnego rodzaju. Tu są opisy, kontakty, zdjęcia i inne aktualne informacje.