Szkolenia rodziców budzą coraz większe zainteresowanie

W szkole coraz większym zainteresowaniem rodziców cieszą się zajęcia, które prowadzi psycholog Lucyna Narkiewicz- Skórko. Omawiane są stosunki wzajemne w rodzinie, tematy dotyczące stosowania kar. Omawia się konkretne sytuacje wychowawcze.

Wycieczka do redakcji „Lietuvos Rytas“.

W końcu lutego 2014 roku, klasa gimnazjalna 3 zapoznała się z procesem drukowania gazet i czasopism. Byliśmy na wycieczce w redakcji „Lietuvos Rytas“.
W mroźne, czwartkowe popołudnie wybraliśmy się aż do Niemieża, gdzie się znajduje drukarnia. Tam uprzejmie spotkał nas dyrektor zakładu. Zapoznał nas ze sposobem drukowania gazet, które czytamy na co dzień.
Po wycieczce niektórzy zachęcili się do podjęcia studiów dziennikarskich, inni planują już inne interesujące wycieczki.

Spotkanie z psycholog Wileńskiej Służby Psychologiczno-Pedagogicznej Panią Lucyną Narkiewicz-Skórko

Pani Lucyna Narkiewicz-Skórko jest absolwentką naszej szkoły. Ukończyła studia alternatywnej pedagogiki w Polsce oraz uzyskała kwalifikację psychologa na Uniwersytecie Wileńskim. W 2008-2009 roku po ukończeniu specjalnego kursu w Polsce organizuje szkolenia rodziców.
W grudniu 2014 roku Pani L.Narkiewicz-Skórko zorganizowała spotkanie z Rodzicami naszych uczniów. Oczekujemy, że takie spotkania pomogą Rodzicom w rozstrzyganiu problemów wychowawczych w rodzinie.

  

Nauczyciele doskonalą swe doświadczenie w organizowaniu współpracy z Rodzicami uczniów

Podczas ferii zimowych na posiedzenie Rady Pedagogicznej zaprosiliśmy psycholog Centrum Pomocy Dzieciom, psychoterapeutę p.Ernę Petkute, która przedstawiła nauczycielom swe spostrzeżenia na temat powstających trudności w układania relacji z rodzicami uczniów. Nauczyciele w kilkuosobowych grupach omawiali sposoby rozstrzygania problemów współpracy z rodzicami.

  

  

Przedsięwzięcia ku potrzebom Rodziców

10 grudnia 2013r. odbyło się przedsięwzięcie, w którym uczestniczyły uczennice oraz ich mamy. Psycholog Edita Čekuolienė zaprezentowała materiał na temat „Od kaczątka do łabędzia: książka dla dziewczynek“. Podczas spotkania omówione były pytania dotyczące dojrzewania dziewcząt.

Razem z Rodzicami uczniów

17 grudnia 2013 roku uczniowie klasy G 3 udali się do schroniska dla zwierząt „Lesė“. Celem wyjazdu było przekazanie darów w postaci karmy dla psów oraz pieniędzy na rzecz kotów żyjących w skromnych warunkach przytułku. Podczas pobytu w schronisku uczniowie zapoznali się ze zwierzakami, jedni spędzili więcej czasu z kotami, inni karmili psy. Psy i koty wyglądały na zadowolone z takiej „Gwiazdki dla zwierzaków“. Jak i wszystkie bezdomne zwierzęta potrzebują jednak miłości i troski. Potrzebują opiekunów, którzy by je kochali i o nie dbali.

   


Dzięki rodzicom rozszerzyliśmy swój widnokrąg

Uczniowie 8b klasy oraz wychowawczyni Teresa Petruszkienie serdecznie dziękują tatusiowi ucznia tej klasy Eryka Janczysa, p. Jewgienijowi Janczysowi, który pomógł zorganizować ciekawą wycieczkę do redakcji „Kuriera Wileńskiego“. Redaktor naczelny dziennika Robert Mickiewicz zapoznał uczniów z pracą redaktorów i dziennikarzy. Młodzież zainteresował proces techniczny gazety. Kierownik działu promocji Zbigniew Markowicz opowiedział o kolejnych etapach powstania gazety, poczynając od napisania artykułu przez dziennikarza aż po ukazanie się gazety spod maszyny drukarskiej. Po zapoznaniu się z redakcją  uczniowie obiecali wysyłać do dziennika swoje wiersze oraz brać udział w konkursach „Kuriera Wileńskiego“.

8b

Oczekujemy skuteczniejszej współpracy z rodzicami

W bieżącym roku szkolnym przystąpiliśmy do realizacji projektu „Zaangażowanie rodziców w procesie socjalizacji dzieci“. Projekt wspiera administracja samorządu Departamentu Oświaty. Podstawowym celem jest zacieśnianie współpracy szkoły i rodziców w nauczaniu oraz zachęcanie rodziców do współpracy ze szkołą w realizowaniu przedsięwzięć, które przyczynią się do socjalizacji uczniów.

Zwróciliśmy się do Rodziców uczniów z prośbą o rady oraz opinię o współpracy ze szkołą. Zapytaliśmy, jak oceniają i jak mogą wesprzeć nasze plany. W badaniach uczestniczyli rodzice uczniów z dwunastu klas, czyli prawie pół szkoły. Nieco później dołączą się rodzice z jeszcze siedmiu klas. Sondaż był anonimowy. Otrzymaliśmy odpowiedzi z 71% rozdanych ankiet. Dziękujemy wszystkim Rodzicom, którzy uczestniczyli w sondażu. Podajemy wyniki .

Poniżej widzimy, iż wielu rodziców ściśle współpracuje ze szkołą i wspólnie rozstrzyga powstające w nauczaniu problemy.

histogram 1histogram 2

Odpowiedzi są zróżnicowane. W toku realizacji projektu uzyskane od rodziców informacje będą przydatne wychowawcom, bowiem projekt ma się przyczynić do tworzenia zgranych zespołów klasowych.

Wypowiedzi rodziców są następujące:

  • Jestem bardzo zajęty(zajęta), żeby uczestniczyć w organizowaniu imprez – 58%
  • Współpraca ze szkołą jest formalna – 19%
  • Chętnie współpracuję ze szkołą – 61%

Powyższe wyniki świadczą o postawie rodziców wobec rozstrzygania problemów nauczania bardziej własnego dziecka niż tworzenia za ich pośrednictwem pomyślnego środowiska w szkole. Jesteśmy skłonni posłużyć się pomocą wielu rodziców w realizowaniu projektu i oczekujemy, że za ich przykładem podążą i inni.

24% rodziców uważa, że oni już teraz przyczyniają się do organizacji imprez w klasie i szkole. 46% liczy na szkolenia rodziców poprzez organizowane odczyty oraz konsultacje na tematy kształcenia dzieci.

Założenia, które popierają rodzice i propozycje ich pomocy szkole:

15% rodziców deklaruje swą pomoc w rozstrzyganiu problemów nauczania uczniów specjalnej troski.

18% proponuje pomoc w organizowaniu imprez pozalekcyjnych.

13% może zorganizować wycieczkę na miejsce swej pracy.

32% może opowiedzieć o swoim zawodzie.

18% może pomóc w przeprowadzeniu godziny klasowej

Mamy już kilka zrealizowanych pomysłów i na tej stronie będziemy zamieszczali informacje o nich. W najbliższym czasie odbędzie się kilka imprez, które zainicjowali rodzice oraz sami też będą uczestniczyli w ich zorganizowaniu.

Współpraca z rodzicami uczniów

8 października b.r. uczniowie G3b klasy wraz z wychowawczynią Haliną Stankiewicz-Mordas udali się do Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Interesującą wycieczkę dla młodzieży do swego byłego miejsca pracy zorganizowała p. Ewa Gieczewska, mama ucznia Jakuba Simanavičiusa. Podczas pobytu uczniowie zapoznali się z historią i specyfiką prac służb ratowniczo- pożarowych, wzięli udział w pogadance na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Gimnazjaliści zostali poinformowani o możliwych zagrożeniach pożarowych w domu i w innych budynkach użyteczności publicznej. Uczniowie mieli możliwość obcowania ze strażakami z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 w Wilnie, którzy opowiedzieli o swoim zawodzie i zademonstrowali sprzęt gaśniczy. Udało się również zwiedzić Ogólne Centrum Pomocy, które łączy się z numerem ratunkowym 112.