Obchody rozpoczęliśmy na sportowo – 100 uczniów przebiegło stumetrówki.
Kolejnym wydarzeniem była zorganizowana przez nauczycieli języka litewskiego „Bitwa umysłów” dotycząca wiedzy uczniów klas 1 i 2 gimnazjalnych o Litwie (literatura, historia, geografia i dziedzictwo UNESCO, wielcy ludzie). O tytuł najbystrzejszych rywalizowały drużyny kilku szkół Wilna: Szkoły „Ateities”, gimnazjów im. Jana Pawła II, „Saulės”, Adama Mickiewicza.
W murach szkoły gościliśmy zespół „Lietuva”, członkowie którego w ramach teatralizowanych zajęć edukacyjnych „Tai margumas mūs šalelės“ zapoznali uczniów z różnorodnością regionów Litwy.
Kulminacja naszego świętowania przypadła na 15 lutego, kiedy to całą szkołą, 9 autokarami pojechaliśmy na wycieczkę do Kowna. Zapoznaliśmy się z miastem i jego historią oraz braliśmy udział w zajęciach edukacyjnych, które się odbywały w różnych muzeach: Lotnictwa, Wojskowym, Literatury, Historycznym Pałacu Prezydenckim.
Gimnazjum było współautorem pomysłu zatańczenia w dn. 16 lutego uroczystego poloneza na placu Ratuszowym Wilna. Szkołę reprezentowało 20 par uczniów oraz absolwentów.
W taki sposób jako społeczność uczciliśmy ważną dla naszego kraju datę.

Wyjazd edukacyjny do Kowna dla klas 5 – 8, gimn. 1 – 4

• 15 lutego proces lekcyjny jest zorganizowany nietradycyjnie, z wykorzystaniem przestrzeni poza szkołą, dlatego udział w zajęciach jest obowiązkowy,
• koszty transportu, usług przewodników, wstępu na edukację w muzeach pokrywa szkoła,
• PLAN
9.00 – odjazd z Wilna (parking przy ul. Olandų 22),
zwiedzanie Kowna z przewodnikiem oraz zajęcia edukacyjne w wybranych muzeach,
16.00 – 16.30 – wyjazd z Kowna,
ubrać się należy odpowiednio do pogody.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

12 stycznia 2018 r.
Społeczność gimnazjum, jak co roku, wzięła udział w organizowanej od 2008 r. akcji „Atmintis gyva, nes liudija“.


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

spotka absolwent - 18
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pod koniec listopada br. młodzież z Gimnazjum im. Adama Mickiewicza zmierzała w kierunku Łodzi. Jak i w 2011 roku zostali zaproszeni do  XXXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej. Tym razem zostali uczestnikami projektu ,,Wielokulturowość Łodzi i Wilna w kontekście setnej rocznicy odzyskania przez Polskę i Litwę niepodległości”. Dany projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach zadania publicznego pod nazwą: ,,Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemie oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce.”

Pobyt w Łodzi trwał sześć dni. Rozpoczął się spacerem główną ulicą Łodzi, czyli ul. Piotrkowską. Po odnowieniu to prawdziwa wizytówka Łodzi, a jednocześnie najdłuższy handlowy trakt w Europie. Przy niej znajdują się piękne kamienice, wille fabrykanckie, a nawet pałace.  Podziwialiśmy wspaniałe detale architektoniczne , pomniki stojące na chodniku, takie jak Juliana Tuwima czy Artura Rubinsteina, a nawet artystyczne graffiti, tak zwane murale. Obiektem, który zaciekawił młodzież, była Manufaktura. Jest to kilka budynków  z czerwonej cegły zbudowanych przez Izraela Poznańskiego, jednego z najbogatszych Żydów Polski. Ten majestatyczny gmach służył kiedyś jako przędzalnia, dziś natomiast jest to centrum handlowe i rozrywkowe cieszące się wielką popularnością wśród łodzian i turystów.

Ogromne wrażenie wywarło na młodzieży zwiedzanie żydowskiego cmentarza, podczas którego dowiedzieli się wiele ciekawego o żydowskich tradycjach. Najciekawszym był grobowiec, powyżej już wymienionego Izraela Poznańskiego, który wbrew tradycji żydowskiej jest tak strojny, że niejeden władca by mu takiego pozazdrościł. Ta dziesięciometrowa budowla ma sufit wyłożony dwudziestoczterokaratowym złotem.

Oprócz wycieczek i rozrywek uczestnicy projektu mieli też wiele wspólnych zajęć. Były to lekcje języka polskiego i historii ,różnorodne warsztaty, które odbywały się nie tylko w liceum, ale i w Muzeum Niepodległości oraz w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana. Gospodarze zorganizowali również sesję naukową, w której zabrali głos pracownicy Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego, Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, Centrum Badań Żydowskich Uniwersytetu Łódzkiego, jak też młodzież łódzka i wileńska.

Podsumowaniem  projektu były warsztaty multimedialne, podczas których uczestnicy projektu tworzyli filmiki i prezentacje multimedialne. Druga część projektu startuje na wiosnę już teraz w Wilnie.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Projekt szkolny  “Wilno i  Gdańsk – jakie „mosty” nas łączą” został sfinalizowany wyjazdem edukacyjnym jego uczestników do Gdańska. W trakcie zwiedzania Gdańska uczniowie gimnazjum poznali na żywo historię miasta dawną i współczesną: spacerowali ulicą Długą, robili zdjęcia na tle Naptuna, dowiedzieli się, z którego okienka wyglądała słynna, wymyślona przez pisarkę Deotymę, „Panienka z okienka”, oglądali termometr skonstruowany przez Fahrenheita. A historia najnowsza – to Westerplatte, obrona Poczty Polskiej, Pomnik Poległych Stoczniowców 1970 i najnowsze na mapie Gdańska – Muzeum II Wojny Światowej.

Projekt jest dofinansowany z funduszy polonijnych w 2017 r.

 

 

Wilno i Gdańsk są miastami partnerskimi od 1998 r., dlatego projektem, który jest realizowany  w gimnazjum od początku jesieni, chcemy przybliżyć jej społeczności to przyjazne dla wilnian miasto, jego historię, ludzi, którzy tworzyli i tworzą jego klimat.

Uczniowie klas 8a, 8b   i 1c zapoznali się z napisaną jeszcze w XIX w. powieścią przygodową Jadwigi Łuszczewskiej Deotymy „Panienka z okienka” i spróbowali zinterpretować na współczesną modłę losy jej bohaterów.

 „W jesienny, chłodny dzień pani z polskiego zapoznała nas z piękną powieścią Jadwigi Łuszczewskiej “Panienka z okienka”, która była naprawdę fascynująca. Mieliśmy okazję też pooglądać film. Poznaliśmy pewien odcinek historii Gdańska XVII w. , wielonarodowe i wielokulturowe jego społeczeństwo. Mieliśmy za zadanie napisać własną opowieść na temat tej książki. Dało nam to  możliwość puścić wodze naszych fantazji i przekształcić je w myśli. Było to niezmiernie interesujące, gdyż mogliśmy razem z bohaterami przeżywać nieoczekiwane chwile. “                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Uczennica 8a klasy, Amelia Ruskań

Z kolei uczniowie klas 1a, 1b, 2a i 2b  poznawali Gdańsk z punktu widzenia historii i kultury, życiorysów ludzi tu żyjących kiedyś i współcześnie.

Projekt jest dofinansowany z funduszy polonijnych w 2017 r.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

Różne kultury – jedna tożsamość to dwuletni projekt partnerski dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z programu ERASMUS+ pomiędzy trzema organizacjami, które zajmują się edukacją dzieci i młodzieży na etapie szkoły średniej. Partnerami są Fundacja „Dla Polonii”, która opiekuje się Liceum Polonijnym w Warszawie, Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” oraz Szkoła Polska na Węgrzech.

W ramach projektu powstają scenariusze lekcji i materiały dydaktyczne z zakresu nauczania historii, matematyki z elementami ekonomii i przedsiębiorczości oraz pakiet informacyjny dla ucznia i rodzica dotyczący przyjmowania do szkoły ucznia z zagranicy.

Opracowane rezultaty (publikacje, scenariusze e-lekcji, itp.) umieszczane są na powstałym również w ramach projektu, portalu edukacyjno-społecznościowym. Pomysłodawcy projektu mają nadzieję, że portal stanie się miejscem wymiany metod pracy i scenariuszy lekcji dla szkół polskich na całym świecie. Zostały zaplanowane również konferencje i szkolenia dla grup nauczycieli ze szkół średnich oraz dla wychowawców pracujących z młodzieżą migrującą w celach edukacyjnych jak też wymiany grup młodzieży z Polski, Litwy i Węgier.

W dn. 19 – 25 listopada 2017 r. w Wilnie miało miejsce spotkanie młodzieży z Liceum Polonijnego w Warszawie, Szkoły Polskiej na Węgrzech oraz 2 gimnazjów wileńskich – im. Adama Mickiewicza i im. Jana Pawła II.

W trakcie tego tygodnia wszyscy uczniowie wzięli udział w lekcjach historii i matematyki poprowadzonych według scenariuszy stworzonych przez nauczycieli w ramach działań projektowych.

Młodzi goście i gospodarze uczyli się też w czasie warsztatów czy zajęć nietradycyjnych (np. gra miejska „Filareci i filomaci”). Poznać Wilno i region mogli w trakcie spacerów po mieście, zajęć edukacyjnych w Jaszuńskim pałacu Balińskich, w Trokach czy na zaimprowizowanym wieczorze adwentowym w dworku Władysława  Syrokomli w Borejkowszczyźnie.

Swój pobyt młodzież podsumowała stworzonymi przez siebie filmikami o swojej tożsamości.

Iwona Czerniawska, nauczycielka historii w Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie

Wiktor Łozowski, nauczyciel historii w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

 


Search
Archives