99 rocznicę odrodzenia Państwa Polskiego społeczność gimnazjum uczciła, realizując projekt “W poszukiwaniu wileńskich śladów Ziuka Piłsudskiego”

Jednym z zadań projektu było stworzenie trasy gry miejskiej śladami Józefa Piłsudskiego w Wilnie.

10 listopada uczniowie 1 klas gimnazjalnych sprawdzili w praktyce grę miejską , która powstała wspólnymi siłami społeczności szkoły.

Projekt  współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Od początku roku szkolnego w gimnazjum realizowany był projekt “W poszukiwaniu wileńskich śladów Ziuka Piłsudskiego”

W ramach projektu uczniowie zapoznali się z wileńskim epizodem życia Marszałka i zgromadzili materiał na ten temat, odbyły się spacery edukacyjne. Pod opieką nauczycieli historii, jez. polskiego i technologii informacyjnych opracowana została trasa gry miejskiej.

W dn. 3 – 4 listopada w Warszawie grupa uczniów naszego gimnazjum poznawała historię odzyskania niepodległości przez Polskę.

W trakcie zajęć edukacyjnych zwiych z tematem „11 listopada 1918 – miejsca, postacie, symbole” uczniowie trafili do miejsc w Warszawie, które wiążą się z historią Legionów, Józefem Piłsudskim i jego działalnością, początkami wojska i lotnictwa polskiego.  Spacer edukacyjny poprowadziła edukator  Przystanku Historia Centrum Edukacyjnego im. Janusza Kurtyki.

Całkiem inny charakter miały zajęcia w Wilanowie – tutaj zapoznaliśmy się z epoką sarmacką, jej ideałami.

Pobyt w Warszawie to także spotkanie z teatrem i sztuką. Uczniowie obejrzeli spektakl muzyczny w Teatrze Żydowskim „Oberża pod Złotym Rogiem”.

Po tygodniu uczciliśmy 99. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę udziałem w grze miejskiej i złożeniem wieńca na Rossie.

Projekt  jest współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

 

Uczniowie gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie wzięli udział w projekcie „ Nauczam segregacji”, organizatorem którego jest instytucja publiczna m.Wilna ,,Centrum rozstrzygania problemów”.”

23 października, uczniowie klas 1A i 1C gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie wraz z panią od chemii Teresą Samsonow udali  się do wileńskiego przedszkola „Pagrandukas”, aby nauczyć przedszkolaków jak prawidłowo segregować odpady.

W XXI wieku jest to temat bardzo aktualny, ponieważ śmieci na Ziemi z każdym rokiem  jest coraz więcej.

Uczniowie GAMu przyszykowali program edukacyjno – dydaktyczny na temat segregacji śmieci. W tym celu sporządzili rekwizyty z kartonu w postaci kontenerów, pozbierali śmiecie służące jako elementy zabaw edukacyjnych i ułożyli piosenkę na temat ekologii, którą potem wspólnie zaśpiewali.

W rezultacie pobytu gimnazjalistów w przedszkolu przedszkolacy zapoznali się z przeznaczeniem kolorowych koszy na śmieci. Zostały wyjaśnione pojęcia „ekologia”, „odpady”, „prawidłowe segregowanie śmieci”, potrzeba ochrony  środowiska i zachowanie porządku w miejscu przebywania.

„Mali ekolodzy” aktywnie uczestniczyli w ekologiczno – edukacyjnej imprezie.

Mamy nadzieję, że naszą wizytę zapamiętają  i będą tak jak my, troszczyli się o czystość na Ziemi.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Październik jest miesiącem dobroci dla zwierząt. Obchody mają na celu zmienić zachowanie ludzi w stosunku do zwierząt i uświadomić, że zwierzę to istota żywa, a nie rzecz i ma swoje prawa. W związku z tym po raz kolejny cała społeczność gimnazjum zaangażowała się do pomocy porzuconym zwierzętom. Od 4 października – światowego dnia ochrony zwierząt- przez 2 tygodnie trwała akcja zbierania pokarmu dla psów i kotów. Zebrano około 140 kg suchego pokarmu, który uczniowie klasy 5a wraz z wychowawczynią p. D. Berdiuginą i p. B. Romanowską przekazali dla schroniska „SOS-gyvūnai”. Podsumowaniem obchodów był konkurs  „Ja zwierzęta znam” oraz koncert poświęcony zwierzętom.

Dziękujemy wszystkim, dla kogo nie jest obojętny los porzuconych, niechcianych zwierząt.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

We wrzesniu odbył się festiwal dzielnicy ,,Sadowej- Kwiatowej”. W ramach festiwalu odbył się koncert młodzieży z pobliskich szkół dla ludzi niepełnosprawnych.Nasze gimnazjum reprezentował chór ,,Świerszczyki”  oraz tancerze zespołu ,,100 uśmiechów”.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

2 października 2017 r.  uczniowie klas gimnazjalnych 4 wzięli udział w zorganizowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości jedenastej edycji egzaminu z wiedzy o Konstytucji. Zwyciężczynią I etapu została Anna Chostegian.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

1 września:

9.00 – apel na dziedzińcu szkolnym
10.30 – msza święta w kościele p.w. Św. Ducha

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–


Search
Archives