Średni miesięczny zarobek brutto.

 

Stanowisko

 

2012 r.

 

2013 r.

ilość osób

I kw.

II kw.

 

Zastępcy dyrektora

2490

3

1988

1988

Nauczyciele

2271

55

2254

2513

Portier – stróż

1040

3

1040

1645

Sprzątaczki

742

11

742

936

Pracownicy techniczni

800

2

800

854

Szatniarki

800

2

800

800

Bibliotekarki

1125

2

1125

1125