Uczniowie przestrzegają Ustaw RL, Regulaminu Gimnazjum. W każdej sytuacji zachowują się godnie. Dbają o honor i dobro Gimnazjum. Przestrzegają tradycji Gimnazjum. Zachowują się kulturalnie w Gimnazjum i poza jego murami. Działają w Samorządzie Szkoły. Wykonują rozporządzenia Dyrektora Gimnazjum, uchwały Rady Gimnazjum, Rady Pedagogicznej, polecenia nauczycieli i Samorządu Uczniowskiego. Do szkoły chodzą w mundurkach uczniowskich i wyglądają estetycznie. Są tolerancyjni wobec wyznania i poglądów innych ludzi. Dbają o swoje zdrowie i zdrowie swoich kolegów. Nie zażywają środków odurzających. Są zadbani i schludni. Dbają o mienie szkoły, czystość oraz porządek. Wypowiadają swoje zdanie. Dążą do wiedzy. Zwracają się ze swoimi problemami do wychowawców, nauczycieli i dyrektora. Wykazują swoje zdolności w działalności społecznej. Uczestniczą w pracy i zajęciach pozalekcyjnych, konkursach i olimpiadach. Są doceniani za swoje zdolności. Zawczasu są uprzedzani o sprawdzianie wiedzy i jego objętości.