Rada szkoły składa się z 15 członków (5 nauczycieli, 5 uczniów, 5 rodziców), którzy są wybierani na dwa lata.

Skład Rady Gimnazjum:

Nauczyciele

Ł. Noniewicz – prezes, T. Samsonow, Cz. Malewski, I. Litwinowicz, L. Bumbul

Rodzice

A.Draguniene, K. Łakis, W. Bacewicz, L. Pieczuro, W.Matuizo

Uczniowie

S.Pieczuro, J.Sinkiewicz, G.Wróblewska, S.Sinkiewicz, A.Gierasimowicz