Rada szkoły składa się z 15 członków (5 nauczycieli, 5 uczniów, 5 rodziców), którzy są wybierani na dwa lata.

Skład Rady Gimnazjum:

Nauczyciele

Ł. Noniewicz – prezes, R. Niemejko, Cz. Malewski, I. Litwinowicz, E. Bielawska

Rodzice

A.Draguniene, R.Szymanel, W. Bacewicz, L. Pieczuro, W.Matuizo

Uczniowie

S.Pieczuro, J.Sinkiewicz, G.Wróblewska, S.Sinkiewicz, A.Gierasimowicz