Wiedza uczniów jest oceniana według dziesięciostopniowej skali. Stopniami nie są oceniane przedmioty wybierane przez uczniów: religia i etyka.

W końcu roku szkolnego uczniowie 8 klas piszą sprawdziany roczne z matematyki, jęz. polskiego i jęz. litewskiego.

Uczniowie 1 i 3 klas gimnazjalnych w końcu roku szkolnego piszą sprawdziany wiedzy (trzy przednioty do wyboru).