Nasze gimnazjum posiada własny sztandar: 
       
Mamy też własny hymn i logo: 

Użyjmy dziś żywota!
wszak żyjem tylko raz –
Niech, więc ta czara złota
Nie próżno wabi nas.
Hej, że do niej wesoło,
Niechaj obiega wkoło!
Chwytaj i do dna chyl
Zwiastunkę słodkich chwil!Cyrkla, wagi i miary
Do martwych użyj brył,
Mierz siły na zamiary,
Nie zamiar według sił.
Bo gdzie się serca palą,
Cyrklem uniesień – duch,
Dobro powszechne – skalą,
Jedność większa od dwóch.
 

 

A tak się prezentuje nasz poczet sztandarowy: 

Ewelina Lach

Ilona Tiaszkevicz

Edgar Kulakowski

Tomasz Karnecki

Justyna Ingielevicz

Krystyna Grzebiańska