Šių metų spalio 18 d. 7b klasės mokiniai išvyko į Šiuolaikinio meno muziejų Vilniuje – Mo. Jie dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Dialogas muziejuje, pasitelkus vizualinį mąstymą“. Aptarėme du paveikslus ir vieną skulptūrą.
Užsiėmimų tikslas – paskatinti vaikus ir net šioje srityje nepatyrusius suaugusius užmegzti asmeninį santykį su meno kūriniu, interpretuoti, kartu su grupe ieškant jame prasmės.
Klausėme vaikų, kokie jų įspūdžiai po ekskursijos. Būdingiausias atsakymas toks: „nepatiko, nes parodė tik du darbus, tačiau truputį patiko, nes visi buvo labai aktyvūs.“ Tačiau buvo visokių atsakymų: nuo „ buvo labai nuobodu“ iki „išvyka buvo spalvinga, buvo įdomu.“
Vaikams patinka, kada sukuriamos galimybės, kuriose bendraamžiai gali pasidalinti savo supratimu ir požiūriais įvairiomis temomis. Norisi tikėti, kad mokykloje ir už jos ribų tokių galimybių bus vis daugiau, o mūsų mokiniai supras jų vertę. Reikia kantriai mokytis argumentuotai reikšti savo ir vertinti kitų nuomonę.
Psichologė Romualda Raguotiene

2017-2018 mokslo metais Vilniaus Adomo Mickevičiaus gimnazija, bendradarbiaudama su Vilniaus pedagogine psichologine tarnyba, įsitraukė į tarptautinį Erasmus + programos projektą „Atsparumas“. Projekto partneriai:
• Akademia Humanistyczno Ekonomiczna w Łodzi (Lenkija);
• Regionalny Osrodek Metodyczno – Edukacyjny „METIS“ w Katowicach (Lenkija);
• Centrul Judetean de Resursesi Asistenta Educationala Brasov (Rumunija).
Pagrindinis projekto tikslas – sukurti universalų ir ilgalaikį rizikingo elgesio prevencijos modelį.
Žalingų įpročių, netinkamo elgesio prevencija nėra naujas mums dalykas. Prieš keletą metų mokykla dalyvavo „Olweus patyčių prevencijos“ programoje. Vykdėme tarptautinį Erasmus + projektą „Sportas – kaip priemonė skatinti sveiką gyvenimo būdą ir suteikti lygias galimybes“, kuriame daug dėmesio buvo skiriama mokinių socialinių įgūdžių, tolerancijos ir pažeidžiamų visuomenės grupių poreikių supratimo ugdymui. Rizikingo elgesio prevencijos temų neapeina ir kiekvienos klasės auklėtoja. Kartais tos programos atrodydavo per siauros, kartais prevencinis darbas – fragmentiškas.
Projekto „atsparumas“ universalumas glūdi požiūryje į rizikingo elgesio prevenciją ir tam tikrame darbo algoritme. Pirmiausia, turime išsiaiškinti grupės, su kuria dirbama – klasės, tėvų, mokytojų, mokyklos ar specifinės rizikai jautrios grupės – stipriąsias ir silpnąsias puses.
Projekto vykdymo metu keliose mokyklos klasėse vyko mokinių, tėvų ir mokytojų apklausa apie vertybes, nuostatas, įpročius, susijusius su atsparumu rizikingam elgesiui. Rezultatai parodė, kad apklausoje dalyvavę klasės tarpusavyje skyrėsi. Vienose rizika buvo susijusi su tuo, kad jie nelinkę sakyti tiesos apie savo ir draugų patyrimą suaugusiems, kitose – su lengvabūdišku požiūriu į mokymąsi, dar kitose – stichišku ir nekontroliuojamu domėjimusi lytinės brandos klausimais. Akivaizdu, kad skirtis turi ir prevencinis darbas jose.
Išsikėlę problemą, kurią artimiausiu metu turėtume spręsti, ieškome su kuo galime bendradarbiauti, kokią medžiagą naudoti. Kartais padėtų mokykloje dirbantys specialistai, dalykų mokytojai, ir tinkamai pateikta programinė medžiaga. Galime lektorių, besispecializuojantį atskira tema, pasikviesti ir iš kitų institucijų. O kartais auklėtojai padės projekto metu sukurtas vadovas, kuriame surinkta medžiaga apie aktualias vaikams ir jaunimui socialines problemas: psichologines krizes ir jų įveikimą, bendravimo internetu pavojus, tolerancijos ugdymą ir kt.
Svarbu yra tai, kad prevenciniame darbe dalyvauja visa mokykla, bet kiekviena klasė ar į šią veiklą įsitraukusi grupė dirba pagal savo planą, sprendžia sau aktualias problemas.

logot3
button_resilience
—————————————————————————————————————————————————————————————————————

Gegužės 31- oji – PASAULINĖ DIENA BE TABAKO, kurios tikslas yra apsaugoti dabartinę ir būsimas kartas nuo tabako vartojimo bei pasyvaus rūkymo sukeliamų pavojų. Šią sieną visi rūkantieji yra skatinami bent vieną dieną nerūkyti.
Vilniaus Adomo Mickevičiaus gimnazija prisijungė prie akcijos „Obuolys vietoj cigaretės“. Šią dieną, gimnazistai kartu su auklėtoja Božena Romanovska, Vilniaus gatvėmis išdalino obuolius rūkantiems žmonėms, tokiu būdu skatinat laikytis sveiko gyvenimo būdo.


—————————————————————————————————————————————————————————————————————–

2018 m.birželio mėn. 18 – 22 d. gimnazijoje veiks vasaros stovykla „Švarios mintys – švari gamta“ 5 – 8 klasių mokiniams.
Stovykla yra nemokama.
Iš Vilniaus miesto savivaldybės gautas 400 eurų finansavimas. Lėšos bus skirtos sumokėti už mokinių dalyvavimą edukacinėse programose, transporto nuomą, piešimo priemones.
——————————————————————————————————————————————————————————————————————

Balandžio 20d. 2018m.Vilniaus Adomo Mickevičiaus gimnazijoje vyko projektas ,,Geresnė aplinka,geresnė ateitis‘‘ . Mokiniai iš 4 lenkiškų mokyklų įgijo ir dalinosi žiniomis apie ekologiją ir aplinkos išsaugojimą,taip pat plėtė savo anglų kalbos žodyną. Tai buvo labai smagus žaidimas tiek mokiniams,tiek ir mokytojams. Visi nuostabiai praleido laiką ir įgijo daug naujos informacijos.
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Planas


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Archives