Vidutinis mėnesinis darbuotojų bruto darbo užmokestis.

 

 

 

Pareigybės pavadinimas

 

2012

metai

2013 metai

darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

I ketv.

II ketv.

 

Direktoriaus pavaduotojai

2490

3

1988

1988

Mokytojai

2271

55

2254

2513

Budėtojai-sargai

1040

3

1040

1645

Valytojai

742

11

742

936

Darbininkai

800

2

800

854

Rūbininkai

800

2

800

800

Bibliotekininkai

1125

2

1125

1125