Gimnazijos taryba – aukščiausia savivaldos institucija, lygiomis dalimis telkianti moksleivių, jų tėvų ir pedagogų atstovus svarbiausiems gimnazijos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.

Gimnazijos tarybą sudaro 15 narių (5 pedagogai, 5 mokiniai, 5 tėvai), ji renkama dvejiems metams.

Gimnazijos tarybos veikloje gali dalyvauti ir vietos savivaldos atstovai.

Nariai:

Mokytojai

L. Nonievič,  T.Samsonov, Č.Malevskis, L.Bumbul, I.Litvinovič

Tėvai

V.Bacevič, K.Lakis, A.Dragunienė, L. Pečuro, V.Matuizo

Mokiniai

S.Pečuro, J.Sinkevič, G.Vrublevska, S.Sinkevič, A.Gerasimovič