Mokinių žinios vertinamos pagal dešimtbalę vertinimo sistemą.

Pažymiais nevertinama:

  • tikybos ir etikos žinios.

Metams pasibaigus:

  • 8 kl. mokiniams rengiami metiniai matematikos, lenkų gimtosios kalbos ir lietuvių valstybinės kalbos testai;
  • 1, 3 gimn. kl. mokiniai laiko žinių patikrinimo testus.