Vadovėliais mokinius aprūpina gimnazijos biblioteka. Įvairių dalykų pratybų sąsiuvinius, geografijos atlasus ir kitas mokymo priemones mokiniai perka patys.

Jeigu vadovelių trūksta, tai biblioteka jų skolinasi iš kitų miesto mokyklų bibliotekų. Kartais skolinasi ir patys mokiniai.

Pasitaiko, kad mokiniai pameta vadovėlį. Tada jie privalo nupirkti vadovėlį knygyne ar leidykloje ir grąžinti bibliotekai.

Taip pat pasitaiko, kad mokiniai tyčia sugadina gimnazijos turtą: išdaužo langus, sulaužo baldus ar užkemša spynas. Tokiais atvėjais išaiškiname piktadarius ir pinigų žalą atlygina mokinių tėvai.