Vidurinio ugdymo programos pagrindas yra ugdymo individualizavimas ir diferencijavimas atsižvelgiant į mokinių siekius.
Nuo 3 kl. mokiniai renka individualius ugdymo planus, pagal vidurinio ugdymo programos apraše pateiktus principus. Maksimalus mokinio savaitinių pamokų skaičius 35 savaitinės pamokos, minimalus privalomas mokinio pamokų skaičius-31. Mokinys per dvejus metus turi mokytis ne mažiau kaip 9 ir ne daugiau kaip 13 skirtingų dalykų.