Pavardė Vardas Pareigos Išsilavi­nimas Specialybė Mokomėji dalykai Kvalifikacija
Černiavska Ivona dir. pavad. ugd. aukštasis istorijos istorija metodininkė
Petrovič Eugenija dir. pavad. ugd. aukštasis matematikos matematika metodininkė
Zaričnaja Lilija dir. pavad. ugd. aukštasis matematikos matematika metodininkė
Karpovič Vasilij dir. pavad. ūkio reik. aukštasis kūno kultūros kūno kultūra vyr. mokytojas
Bumbul Lucija 5a kl. auklėtoja aukštasis fizikos fizika vyr. mokytoja
Nemeiko Regina G 7a kl. auklėtoja aukštasis matematikos matematika vyr. mokytoja
Polakevič Aneta G7b kl. auklėtoja aukštasis lenkų kalbos ir literatūros lenkų kalba ekspertė
Špilewska Margarita mokytoja aukštasis biologijos biologija vyr. mokytoja
Sekacka Ludmila G3a kl. auklėtoja aukštasis lenkų kalbos ir literatūros, istorijos lenkų kalba ekspertė
Litvinovič Irena 1b kl. auklėtoja aukštasis anglų kalbos ir literatūros anglų kalba vyr. mokytoja
Stankevič-Mordas Halina mokytoja aukštasis lenkų kalbos ir literatūroslietuvių kalbos ir literatūros lietuvių kalba mokslų daktarė, metodininkė
Kalašnik Tatjana G2a kl. auklėtoja aukštasis anglų kalbos ir literatūros anglų kalba vyr. mokytoja
Makovska Ana 6a kl. auklėtoja aukštasis istorijos istorija vyr. mokytoja
Veliseičik Stanislava G1a kl. auklėtoja aukštasis lenkų kalbos ir literatūros lenkų kalba vyr. mokytoja
Nonievič Lucija mokytoja aukštasis matematikos, informatikos matematika, informatika ekspertė
Možeiko Alina 8a kl. auklėtoja aukštasis anglų kalbos ir literatūros anglų kalba vyr. mokytoja
Borovski Vladyslav mokytojas aukštasis technologijos technologija vyr. mokytojas
Maceikianec Lucina mokytoja aukštasis technologijos technologija mokytoja
Dziugevič Irena 8b kl. auklėtoja aukštasis tikybos tikyba vyr. mokytoja
Samsonov Teresa Halina G2a kl. auklėtoja aukštasis chemijos chemija vyr. mokytoja
Petruškienė Teresa G3b kl. auklėtoja aukštasis lietuvių kalbos ir literatūros lietuvių kalba vyr. mokytoja
Borovska Božena 6b kl. auklėtoja aukštasis lenkų kalbos ir literatūros lenkų kalba vyr.mokytoja
Neverovska Ana mokytoja aukštasis lenkų kalbos ir literatūros lenkų kalba vyr. mokytoja
Beliavska Elvyra G4a kl. auklėtoja aukštasis lenkų kalbos ir literatūros lenkų kalba metodininkė
Astafjeva Irina mokytoja aukštasis anglų kalbos ir literatūros anglų kalba mokytoja
Bogdanova Svetlana mokytoja aukštasis dailės dailė metodininkė
Davidovič Kristina 5b kl. auklėtoja aukštasis matematikos matematika vyr. mokytoja
Davlidovič-Ambros Gražina mokytoja aukštasis istorijos istorija vyr. mokytoja
Grydz Danuta mokytoja aukštasis būrelio vadovė būrelio vadovė būrelio vadovė
Grydz Mažena mokytoja aukštasis būrelio vadovė būrelio vadovė būrelio vadovė
Litvinovič Irena mokytoja aukštasis būrelio vadovė būrelio vadovė būrelio vadovė
Kuzborska Jekaterina G3a kl. auklėtoja aukštasis anglų kalbos ir literatūros anglų kalba vyr. mokytoja
Labinienė Genoefa mokytoja aukštasis fizikos fizika vyr. mokytoja
Malevskis Česlav mokytojas aukštasis istorijos istorija vyr. mokytojas
Malinovskaja Irmina Violeta mokytoja aukštasis kūno kultūros ir geografijos kūno kultūra ir geografija vyr. mokytoja
Michalkevič Galina med. sesuo aukštesnysis vaikų įst. med. sesers medicinos sesuo
Mikalajūnienė Henrika mokytoja aukštasis lietuvių kalbos ir literatūros lietuvių kalba ekspertė
Nadzeras Božena G3c kl. auklėtoja aukštasis rusų kalbos rusų kalba vyr. mokytoja
Rodevič Tatjana mokytoja aukštasis informatikos informacinės technologijos metodininkė
Raguotienė Romualda mokytoja aukštasis psichologijos psichologija metodininkė
Salnik Miroslava G4b kl. auklėtoja aukštasis muzikos muzika vyr. mokytoja
Savickaja Violeta mokytoja aukštasis lenkų kalbos ir literaturos istorija mokytoja
Valeikienė Gitana mokytoja aukštasis lietuvių kalbos ir literatūros lietuvių kalba vyr. mokytoja
Varkauskaitė Aurelija mokytoja aukštasis lietuvių kalbos ir literatūros lietuvių kalba metodininkė
Visockienė Danutė mokytoja aukštasis lietuvių kalbos ir literatūros lietuvių kalba ekspertė
Zacharevič Gžegož mokytojas aukštasis kūno kultūros kūno kultūra vyr. mokytojas
Ziminski Mečislav mokytojas aukštasis technologijos technologija vyr. mokytojas
Žemaitis Romualdas mokytojas aukštasis lietuvių kalbos ir literatūros lietuvių kalba ekspertas