Pavardė Vardas Pareigos Išsilavi­nimas Specialybė Mokomėji dalykai Kvalifikacija                        
Černiavska Ivona dir. pavad. ugd. aukštasis istorijos istorija metodininkė                        
Petrovič Eugenija dir. pavad. ugd. aukštasis matematikos matematika metodininkė                        
Zaričnaja Lilija dir. pavad. ugd. aukštasis matematikos matematika metodininkė                        
Karpovič Vasilij dir. pavad. ūkio reik. aukštasis kūno kultūros kūno kultūra vyr. mokytojas                        
Berdiugina Donata 5 a kl. auklėtoja aukštasis chemija, biologija chemija, biologija vyr. mokytoja                        
Bumbul Lucija 6a kl. auklėtoja aukštasis fizikos fizika vyr. mokytoja                        
Nemeiko Regina 8a kl. auklėtoja aukštasis matematikos matematika metodininkė                        
Polakevič Aneta 8b kl. auklėtoja aukštasis lenkų kalbos ir literatūros lenkų kalba ekspertė                        
Litvinovič Irena 2b kl. auklėtoja aukštasis anglų kalbos ir literatūros anglų kalba vyr. mokytoja                        
Stankevič-Mordas Halina mokytoja aukštasis lenkų kalbos ir literatūroslietuvių kalbos ir literatūros lietuvių kalba mokslų daktarė, metodininkė                        
Kalašnik Tatjana G3a kl. auklėtoja aukštasis anglų kalbos ir literatūros anglų kalba vyr. mokytoja                        
Romanovska Božena G3c kl. auklėtoja aukštasis biologija biologija mokytoja                        
Makovska Ana 7a kl. auklėtoja aukštasis istorijos istorija vyr. mokytoja                        
Veliseičik Stanislava G2a kl. auklėtoja aukštasis lenkų kalbos ir literatūros lenkų kalba vyr. mokytoja                        
Nonievič Lucija mokytoja aukštasis matematikos, informatikos matematika, informatika ekspertė                        
Možeiko Alina G1a kl. auklėtoja aukštasis anglų kalbos ir literatūros anglų kalba vyr. mokytoja                        
Borovski Vladyslav mokytojas aukštasis technologijos technologija vyr. mokytojas                        
Dziugevič Irena G1bkl. auklėtoja aukštasis tikybos tikyba vyr. mokytoja                        
Samsonov Teresa Halina G3a kl. auklėtoja aukštasis chemijos chemija vyr. mokytoja                        
Petruškienė Teresa G4b kl. auklėtoja aukštasis lietuvių kalbos ir literatūros lietuvių kalba vyr. mokytoja                        
Borovska Božena 7b kl. auklėtoja aukštasis lenkų kalbos ir literatūros lenkų kalba vyr.mokytoja                        
Beliavska Elvyra G1c kl. auklėtoja aukštasis lenkų kalbos ir literatūros lenkų kalba metodininkė                        
Bogdanova Svetlana mokytoja aukštasis dailės dailė metodininkė                        
Davidovič Kristina 6b kl. auklėtoja aukštasis matematikos matematika vyr. mokytoja                        
Davlidovič-Ambros Gražina mokytoja aukštasis istorijos istorija vyr. mokytoja                        
Grydz Danuta mokytoja aukštasis būrelio vadovė būrelio vadovė būrelio vadovė                        
Grydz Mažena mokytoja aukštasis būrelio vadovė būrelio vadovė būrelio vadovė                        
Litvinovič Irena mokytoja aukštasis būrelio vadovė būrelio vadovė būrelio vadovė                        
Kuzborska Jekaterina 5a kl. auklėtoja aukštasis anglų kalbos ir literatūros anglų kalba vyr. mokytoja                        
                                   
Malevskis Česlav mokytojas aukštasis istorijos istorija vyr. mokytojas                        
Malinovskaja Irmina Violeta mokytoja aukštasis kūno kultūros ir geografijos kūno kultūra ir geografija vyr. mokytoja                        
Michalkevič Galina med. sesuo aukštesnysis vaikų įst. med. sesers   medicinos sesuo                        
Mickevičienė Daiva mokytoja aukštasis lietuvių kalbos ir literatūros lietuvių kalba ekspertė                        
Nadzeras Božena 7b kl. auklėtoja aukštasis rusų kalbos rusų kalba vyr. mokytoja                        
Rodevič Tatjana mokytoja aukštasis informatikos informacinės technologijos metodininkė                        
Raguotienė Romualda mokytoja aukštasis psichologijos psichologija metodininkė                        
Salnik Miroslava 6b kl. auklėtoja aukštasis muzikos muzika vyr. mokytoja                        
Valeikienė Gitana mokytoja aukštasis lietuvių kalbos ir literatūros lietuvių kalba vyr. mokytoja                        
Varkauskaitė Aurelija mokytoja aukštasis lietuvių kalbos ir literatūros lietuvių kalba metodininkė                        
Ališauskienė Eleonora mokytoja aukštasis lietuvių kalbos ir literatūros lietuvių kalba vyr. mokytoja                        
Zacharevič Gžegož mokytojas aukštasis kūno kultūros kūno kultūra vyr. mokytojas                        
Ziminski Mečislav mokytojas aukštasis technologijos technologija vyr. mokytojas