Pavardė Vardas Pareigos Išsilavi­nimas Specialybė Mokomėji dalykai Kvalifikacija
Černiavska Ivona dir. pavad. ugd. aukštasis istorijos istorija metodininkė
Petrovič Eugenija dir. pavad. ugd. aukštasis matematikos matematika metodininkė
Zaričnaja Lilija dir. pavad. ugd. aukštasis matematikos matematika metodininkė
Karpovič Vasilij dir. pavad. ūkio reik. aukštasis kūno kultūros kūno kultūra vyr. mokytojas
Berdiugina Donata 5 a kl. auklėtoja aukštasis chemija, biologija chemija, biologija vyr. mokytoja
Bumbul Lucija 6a kl. auklėtoja aukštasis fizikos fizika vyr. mokytoja
Nemeiko Regina 8a kl. auklėtoja aukštasis matematikos matematika metodininkė
Polakevič Aneta 8b kl. auklėtoja aukštasis lenkų kalbos ir literatūros lenkų kalba ekspertė
Litvinovič Irena 2b kl. auklėtoja aukštasis anglų kalbos ir literatūros anglų kalba vyr. mokytoja
Stankevič-Mordas Halina mokytoja aukštasis lenkų kalbos ir literatūroslietuvių kalbos ir literatūros lietuvių kalba mokslų daktarė, metodininkė
Kalašnik Tatjana G3a kl. auklėtoja aukštasis anglų kalbos ir literatūros anglų kalba vyr. mokytoja
Romanovska Božena G3c kl. auklėtoja aukštasis biologija biologija mokytoja
Makovska Ana 7a kl. auklėtoja aukštasis istorijos istorija vyr. mokytoja
Veliseičik Stanislava G2a kl. auklėtoja aukštasis lenkų kalbos ir literatūros lenkų kalba vyr. mokytoja
Nonievič Lucija mokytoja aukštasis matematikos, informatikos matematika, informatika ekspertė
Možeiko Alina G1a kl. auklėtoja aukštasis anglų kalbos ir literatūros anglų kalba vyr. mokytoja
Borovski Vladyslav mokytojas aukštasis technologijos technologija vyr. mokytojas
Dziugevič Irena G1bkl. auklėtoja aukštasis tikybos tikyba vyr. mokytoja
Samsonov Teresa Halina G3a kl. auklėtoja aukštasis chemijos chemija vyr. mokytoja
Petruškienė Teresa G4b kl. auklėtoja aukštasis lietuvių kalbos ir literatūros lietuvių kalba vyr. mokytoja
Borovska Božena 7b kl. auklėtoja aukštasis lenkų kalbos ir literatūros lenkų kalba vyr.mokytoja
Beliavska Elvyra G1c kl. auklėtoja aukštasis lenkų kalbos ir literatūros lenkų kalba metodininkė
Bogdanova Svetlana mokytoja aukštasis dailės dailė metodininkė
Davidovič Kristina 6b kl. auklėtoja aukštasis matematikos matematika vyr. mokytoja
Davlidovič-Ambros Gražina mokytoja aukštasis istorijos istorija vyr. mokytoja
Grydz Danuta mokytoja aukštasis būrelio vadovė būrelio vadovė būrelio vadovė
Grydz Mažena mokytoja aukštasis būrelio vadovė būrelio vadovė būrelio vadovė
Litvinovič Irena mokytoja aukštasis būrelio vadovė būrelio vadovė būrelio vadovė
Kuzborska Jekaterina G4a kl. auklėtoja aukštasis anglų kalbos ir literatūros anglų kalba vyr. mokytoja
Labinienė Genoefa mokytoja aukštasis fizikos fizika vyr. mokytoja
Malevskis Česlav mokytojas aukštasis istorijos istorija vyr. mokytojas
Malinovskaja Irmina Violeta mokytoja aukštasis kūno kultūros ir geografijos kūno kultūra ir geografija vyr. mokytoja
Michalkevič Galina med. sesuo aukštesnysis vaikų įst. med. sesers medicinos sesuo
Mickevičienė Daiva mokytoja aukštasis lietuvių kalbos ir literatūros lietuvių kalba ekspertė
Nadzeras Božena G4c kl. auklėtoja aukštasis rusų kalbos rusų kalba vyr. mokytoja
Rodevič Tatjana mokytoja aukštasis informatikos informacinės technologijos metodininkė
Raguotienė Romualda mokytoja aukštasis psichologijos psichologija metodininkė
Salnik Miroslava 5b kl. auklėtoja aukštasis muzikos muzika vyr. mokytoja
Valeikienė Gitana mokytoja aukštasis lietuvių kalbos ir literatūros lietuvių kalba vyr. mokytoja
Varkauskaitė Aurelija mokytoja aukštasis lietuvių kalbos ir literatūros lietuvių kalba metodininkė
Visockienė Danutė mokytoja aukštasis lietuvių kalbos ir literatūros lietuvių kalba ekspertė
Zacharevič Gžegož mokytojas aukštasis kūno kultūros kūno kultūra vyr. mokytojas
Ziminski Mečislav mokytojas aukštasis technologijos technologija vyr. mokytojas
Žemaitis Romualdas mokytojas aukštasis lietuvių kalbos ir literatūros lietuvių kalba ekspertas