Mūsų gimnazija turi savo vėliavą:
       
Turime savo himną ir logotipą:

Użyjmy dziś żywota!
wszak żyjem tylko raz –
Niech, więc ta czara złota
Nie próżno wabi nas.
Hej, że do niej wesoło,
Niechaj obiega wkoło!
Chwytaj i do dna chyl
Zwiastunkę słodkich chwil!

Cyrkla, wagi i miary
Do martwych użyj brył,
Mierz siły na zamiary,
Nie zamiar według sił.
Bo gdzie się serca palą,
Cyrklem uniesień – duch,
Dobro powszechne – skalą,
Jedność większa od dwóch.

 

 

Vėliavnešiai:

a