Šių metų spalio 18 d. 7b klasės mokiniai išvyko į Šiuolaikinio meno muziejų Vilniuje – Mo. Jie dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Dialogas muziejuje, pasitelkus vizualinį mąstymą“. Aptarėme du paveikslus ir vieną skulptūrą.
Užsiėmimų tikslas – paskatinti vaikus ir net šioje srityje nepatyrusius suaugusius užmegzti asmeninį santykį su meno kūriniu, interpretuoti, kartu su grupe ieškant jame prasmės.
Klausėme vaikų, kokie jų įspūdžiai po ekskursijos. Būdingiausias atsakymas toks: „nepatiko, nes parodė tik du darbus, tačiau truputį patiko, nes visi buvo labai aktyvūs.“ Tačiau buvo visokių atsakymų: nuo „ buvo labai nuobodu“ iki „išvyka buvo spalvinga, buvo įdomu.“
Vaikams patinka, kada sukuriamos galimybės, kuriose bendraamžiai gali pasidalinti savo supratimu ir požiūriais įvairiomis temomis. Norisi tikėti, kad mokykloje ir už jos ribų tokių galimybių bus vis daugiau, o mūsų mokiniai supras jų vertę. Reikia kantriai mokytis argumentuotai reikšti savo ir vertinti kitų nuomonę.
Psichologė Romualda Raguotiene