2017-2018 mokslo metais Vilniaus Adomo Mickevičiaus gimnazija, bendradarbiaudama su Vilniaus pedagogine psichologine tarnyba, įsitraukė į tarptautinį Erasmus + programos projektą „Atsparumas“. Projekto partneriai:
• Akademia Humanistyczno Ekonomiczna w Łodzi (Lenkija);
• Regionalny Osrodek Metodyczno – Edukacyjny „METIS“ w Katowicach (Lenkija);
• Centrul Judetean de Resursesi Asistenta Educationala Brasov (Rumunija).
Pagrindinis projekto tikslas – sukurti universalų ir ilgalaikį rizikingo elgesio prevencijos modelį.
Žalingų įpročių, netinkamo elgesio prevencija nėra naujas mums dalykas. Prieš keletą metų mokykla dalyvavo „Olweus patyčių prevencijos“ programoje. Vykdėme tarptautinį Erasmus + projektą „Sportas – kaip priemonė skatinti sveiką gyvenimo būdą ir suteikti lygias galimybes“, kuriame daug dėmesio buvo skiriama mokinių socialinių įgūdžių, tolerancijos ir pažeidžiamų visuomenės grupių poreikių supratimo ugdymui. Rizikingo elgesio prevencijos temų neapeina ir kiekvienos klasės auklėtoja. Kartais tos programos atrodydavo per siauros, kartais prevencinis darbas – fragmentiškas.
Projekto „atsparumas“ universalumas glūdi požiūryje į rizikingo elgesio prevenciją ir tam tikrame darbo algoritme. Pirmiausia, turime išsiaiškinti grupės, su kuria dirbama – klasės, tėvų, mokytojų, mokyklos ar specifinės rizikai jautrios grupės – stipriąsias ir silpnąsias puses.
Projekto vykdymo metu keliose mokyklos klasėse vyko mokinių, tėvų ir mokytojų apklausa apie vertybes, nuostatas, įpročius, susijusius su atsparumu rizikingam elgesiui. Rezultatai parodė, kad apklausoje dalyvavę klasės tarpusavyje skyrėsi. Vienose rizika buvo susijusi su tuo, kad jie nelinkę sakyti tiesos apie savo ir draugų patyrimą suaugusiems, kitose – su lengvabūdišku požiūriu į mokymąsi, dar kitose – stichišku ir nekontroliuojamu domėjimusi lytinės brandos klausimais. Akivaizdu, kad skirtis turi ir prevencinis darbas jose.
Išsikėlę problemą, kurią artimiausiu metu turėtume spręsti, ieškome su kuo galime bendradarbiauti, kokią medžiagą naudoti. Kartais padėtų mokykloje dirbantys specialistai, dalykų mokytojai, ir tinkamai pateikta programinė medžiaga. Galime lektorių, besispecializuojantį atskira tema, pasikviesti ir iš kitų institucijų. O kartais auklėtojai padės projekto metu sukurtas vadovas, kuriame surinkta medžiaga apie aktualias vaikams ir jaunimui socialines problemas: psichologines krizes ir jų įveikimą, bendravimo internetu pavojus, tolerancijos ugdymą ir kt.
Svarbu yra tai, kad prevenciniame darbe dalyvauja visa mokykla, bet kiekviena klasė ar į šią veiklą įsitraukusi grupė dirba pagal savo planą, sprendžia sau aktualias problemas.

logot3
button_resilience
—————————————————————————————————————————————————————————————————————