Z okazji Święta Konstytucji 3 Maja w gimnazjum zorganizowana została wystawa „Wybitni Polacy. Subiektywny wybór uczniów klas 7 i 8”.
Wystawa jest jednym z zadań realizowanego w 2018 r. projektu szkolnego „Dziś są Twoje urodziny, Polsko”.


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

20 kwietnia 2018r. w Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie odbył się projekt pod nazwą ”Better environment, better future”. Uczniowie z 4 polskich szkół zdobywali i dzielili się wiedzą o ekologii i ochronie środowiska, a także poszerzali swe angielskie słownictwo. Była to wspaniała zabawa zarówno dla uczniów jak i dla nauczycieli. Wszyscy wspaniale spędzili czas i zdobyli dużo pożytecznej informacji.


———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

W dniach 18-20 kwietnia w Gimnazjum Adama Mickiewicza w Wilnie zostały zorganizowane Trzy Dni Nauk Przyrodniczych. Uczniowie w ciągu tych trzech dni na wzór flagi Państwa Litewskiego ubierali się kolejno w kolorze żółtym, zielonym oraz czerwonym.

Tematem pierwszego dnia były „Cuda Układu Słonecznego“. Uczniowie ubrani na żółto w ciągu dnia oglądali tematyczne filmy edukacyjne, wzięli udział w wykładzie „Parada planet“ oraz zwiedzili Planetarium.

Temat następnego dnia – „ Chronione tereny na Litwie“. Społeczność gimnazjum ubierała się na zielono. Uczniowie przygotowali prezentacje na temat chronionych terytoriów Litwy. Odbył się konkurs wiedzy. Klasy 1-e gimnazjalne zwiedziły Narodowe Centrum Odwiedzajacych Obszary Chronione, gdzie wysłuchali wykładów.

W dniu trzecim obowiązywał kolor czerwony. Celem imprez tego dnia było zapoznać i poszerzyć wiedzę uczniów na temat Czerwonej Księgi gatunków zagrożonych wyginięciem na Litwie.

Dni Nauk Przyrodniczych cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów i nauczycieli. Aktywny udział dzieci i młodzieży w konkursach przyniósł im wiele satysfakcji. Poprzez cykl niecodziennych lekcji uczniowie odkrywali ciekawy świat nauk przyrodniczych.


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Żyjemy w czasach syntetycznych leków, zewsząd zalewa nas fala reklam rozmaitych suplementów diety „cudownych” środków na dolegliwości gastryczne i inne, a przecież istnieją stare, sprawdzone wielowiekową praktyką, sposoby na pospolite kłopoty ze zdrowiem. Jest to ziołolecznictwo posiadającą tę przewagę nad produktami chemicznymi, że są naturalne i w pełni przyswajalne przez ludzkie organizmy. Zioła lecznicze i zielarstwo to niewątpliwie przyszłość lecznictwa – bez groźnych skutków ubocznych i popadnięcia w lekomanię. W dniu 13 kwietnia w Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie odbyła się konferencja „Leki z zielonej apteki“, celem której było zapoznanie uczniów z ziołami leczniczymi oraz skosztowanie herbatek ziołowych.

Organizatorzy: nauczycielki biologii Bożena Romanowska i Donata Berdiugina.


———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

W naszej szkole większość uczniów codziennie używa trzech – czterech języków. W domu, z kolegami po lekcjach też jest dużo obcujących w kilku językach.

Rezultaty małego wywiadu, wykonanego przez uczniów klas 3-ich gimnazjalnych podczas lekcji psychologii pokazują, że motywacją do uczenia się języków służy chęć swobodnego komunikowania, poczucie swojej tożsamości narodowej, możliwość oglądania filmów, czytania w językach obcych, propozycje pracy w innych krajach. Warto wspomnieć i o tym, że znaczna część uczniów nie wskazuje konkretnych motywów, a ogranicza się prostym przekonaniem, że tak trzeba – ważne jest uczenie się języków.

Niektórzy uczniowie mają trudności w wyrażaniu swoich myśli w języku ojczystym. Wśród nich są i ci, którzy udzielają dużo uwagi mowie, bo uczestniczą w teatrze uczniowskim, biorą udział w olimpiadach i konkursach językowych. Znaczna część uczniów ma wątpliwości w swoje zdolności językowe.

Zdaniem naszych respondentów sytuacje poprawiłoby stwarzanie w szkole możliwości do wyrażania swoich własnych myśli, organizowanie dodatkowych, pozaszkolnych zajęć, które rozwijaliby zdolności językowe (dyskusje, konkursy, pomoc dzieciom, które mają trudności w uczeniu się języków) a także rozumienie możliwości otwierających się dla tych, które znają języki (uczestniczenie w projektach, wyjazdy na studia za granicę, udział w konkursach międzynarodowych i inne).

Na temat tworzenia warunków do rozwijania umiejętności językowych 20 – 21 marca 2018 roku w Centrum Współczesnych Języków Współczesnych, w Grazu, Austrii było organizowane spotkanie uczestników projektu „Otoczenie, w którym języki rozkwitają”. W tym projekcie biorą udział szkoły z 14 państw. Nasza szkoła też w nim uczestniczy i psycholog szkolny była na spotkaniu.

Problem polega na tym, że nie ma uniwersalnego otoczenia, sprzyjającego uczeniu się języków w każdej szkole. Eksperci projektu tworzą i za pomocą szkół – uczestników projektu sprawdzają instrumenty do krytycznej analizy swojej praktyki szkolnej i do tworzenia najbliższych planów doskonalenia pracy w tej dziedzinie. Można zacząć od poziomu konkretnego ucznia, na przykład zadając takie pytania – czego dziecko chce i ma się nauczyć w najbliższym czasie, w jaki sposób się uczy, czy ma wsparcie w domu i w klasie, i temu podobne. Dalej myśleć o klasie – w jaki sposób nauczyciel może wspierać starania każdego ucznia, co motywuje uczniów danej klasy, jak oni mogą pomóc jeden drugiemu. Są jeszcze inne poziomy: ogólnoszkolny, międzyszkolny, państwowy i inne, które wpływają na uczenie się.

Otoczenie uczenia się jest rozumiane bardzo szeroko. Uwzględniają się cele edukacyjne, ogólna atmosfera psychologiczna, socjalny – ekonomiczny poziom, warunki techniczne, ekonomiczne i inne aspekty. Każdy aspekt trzeba studiować, określać istniejące problemy i ich rozwiązywać. Badania wskazują, że 30 % sukcesu z przedmiotu matematyki zależy od umiejętności językowych. To znaczy, że nawyki językowe muszą być rozwijane na wszystkich przedmiotach.
W ramach projektu „Otoczenie, w którym języki rozkwitają” staramy się odpowiedzieć na trzy najważniejsze pytania:
• Co nadaje sens uczeniu się języków?
• Jak zdolności językowe kształcić w ciągu całego procesu nauczania?
• W jaki sposób uczenie się języków pomaga osiągnąć ogólne cele nauczania/

Podczas spotkania w Grazu szkoły uczestniczące w projekcie dzieliły się swoim doświadczeniem. Pracując w grupach uczestnicy spotkania pomagali jedni drugim dostrzec najbliższych zadań. Zawiązali się kontakty międzynarodowe, które mogą sprzyjać tworzeniu nowych możliwości nauczania języków.

Romualda Raguotiene


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

W dniach 19 – 24 marca Gimnazjum im. A. Mickiewicza miało zaszczyt gościć uczestników międzynarodowego projektu edukacyjnego z XXXIII Liceum Ogólnokształcącego im.Armii Krajowej w Łodzi. To już drugi z kolei projekt realizowany wspólnie. Tym razem temat nawiązywał do obchodzonych w tym roku stuleci obu państw i brzmiał ,,Wielokulturowość Łodzi i Wilna w kontekście setnej rocznicy odzyskania przez Polskę i Litwę niepodległości”.

Wileński etap projektu rozpoczął się otwartą lekcją języka polskiego dla uczniów z Łodzi i Wilna, którą poprowadziły polonistki gimnazjum Stanisława Wielisiejczyk oraz Bożena Borowska. Temat lekcji brzmiał: ,, Takich chmur jak nad Wilnem nie ma w żadnym kraju” (W. Hulewicz). Obraz Wilna w twórczości polskich poetów. Lekcja miała na celu przybliżyć wizerunek naszego miasta w różnych tekstach kultury. Druga połowa dnia minęła na wesoło, mianowicie podczas wieczorku integracyjnego uczestnicy projektu dzięki poezji Adama Mickiewicza, Czesława Miłosza, Kazimiery Iłłakowiczówny oraz wspomnieniom Józefa Piłsudskiego mieli okazję poczuć niewidzialną więź, jaka na zawsze połączyła wielkich twórców z Litwą – krajem,
,, gdzie w ciągu stuleci współżyły ze sobą różne języki i różne religie”. Mistrzowsko zaprezentowane tańce szkolnego zespołu ,,Sto uśmiechów” nie tylko wyeksponowały piękno folkloru naszej ziemi, ale też wzbudziły prawdziwy podziw u gości, szczerze zaskoczonych tak wysokim poziomem wykonania układów tanecznych. Chórek szkolny zachęcił wszystkich do wspólnego wykonania piosenek, między innymi słynnej ballady o Mickiewiczu. Wieczór się zakończył wspólnym tańcem ,,belgijki litewskiej”.
Kolejne dni to nowe punkty programu i nowe wyzwania – na gości z Polski czekała pełna wrażeń wycieczka po Wilnie. Ulice Starówki, kościoły, cerkwie oraz Synagoga Choralna, dziedzińce i sale Uniwersytetu Wileńskiego, stara Rossa na zawsze pozostały w pamięci zwiedzających. Następnego dnia pomimo niesprzyjającej aury uczestnicy projektu podziwiali uroki Trok, zgłębiali tajemnice średniowiecznego zamku na wodzie oraz delektowali się karaimskimi kibinami z rosołem.
W dniu 22 marca odbyła się sesja naukowa, którą zainaugurował dyrektor Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie Czesław Dawidowicz. Na konferencji szczególnej uwagi udzielono wielokulturowości Wilna, miastu o wyjątkowym klimacie, sprzyjającemu rozwojowi różnych kultur. Przed słuchaczami wystąpiła doc. dr Wileńskiego Uniwersytetu Edukologicznego Halina Turkiewicz z interesującym wykładem ,,Współczesna polska poezja Litwy. Doświadczenie wielokulturowości”. Wilno literackie przybliżył doktor nauk humanistycznych Józef Szostakowski. O trudnych początkach niepodległości Litwy oraz stanowisku polskich posłów wobec Aktu Niepodległości mówił kolejny gość – Zbigniew Balcewicz, sygnatariusz Aktu Niepodległości Litwy. Sesję naukową uwieńczył referat ,,Żydzi na Litwie” autorstwa Soni Chołowni- uczennicy 8 klasy naszego gimnazjum.
Po wysłuchaniu wszystkich prelekcji wicedyrektor XXXIII Liceum w Łodzi Ana Piotrowska podsumowała konkursy: literacki oraz konkurs na plakat. Pamiątkowymi dyplomami oraz albumami zostali odznaczeni autorzy najciekawszych prac.

23 marca na uczniów z Polski i Litwy czekała nietradycyjna lekcja historii w murach Sejmu Republiki Litewskiej, którą poprowadziła historyk gimnazjum Iwona Czerniawska.
Dobiegł końca kolejny interesujący projekt edukacyjny, który niewątpliwie pozwolił zarówno gościom z Polski, jak też naszym uczniom odkryć uroki Wilna ,o którym na kartach ,,Kroniki wypadków miłosnych” Tadeusz Konwicki pisał: ,,Metropolia kościołów, bóżnic i cerkwi, metropolia wielu narodów przemieszanych
kapryśnie i jakby bez sensu, metropolia ubogiego bogactwa i wyuzdanej nędzy”.

Za moc wrażeń, nowe przyjaźnie oraz niezapomniane chwile serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tak potrzebnego dla obu stron projektu. Szczególne słowa podzięki kierujemy do Pani Marii Piotrowicz – prezes Oddziału Wspólnota Polska w Łodzi.


———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Gimnazjum złożyło aplikację w ogłoszonym przez samorząd stołeczny konkursie na organizowanie letniego wypoczynku w 2018 r.

W dn. 18 – 22 czerwca b.r. planowany jest ekologiczno – przyrodniczy obóz dla dwudziestu uczniów klas 5 – 8.
Uczniowie wezmą udział w warszatatach, dykusjach, zajęciach edukacyjnych w szkole i poza nią.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Obchody rozpoczęliśmy na sportowo – 100 uczniów przebiegło stumetrówki.
Kolejnym wydarzeniem była zorganizowana przez nauczycieli języka litewskiego „Bitwa umysłów” dotycząca wiedzy uczniów klas 1 i 2 gimnazjalnych o Litwie (literatura, historia, geografia i dziedzictwo UNESCO, wielcy ludzie). O tytuł najbystrzejszych rywalizowały drużyny kilku szkół Wilna: Szkoły „Ateities”, gimnazjów im. Jana Pawła II, „Saulės”, Adama Mickiewicza.
W murach szkoły gościliśmy zespół „Lietuva”, członkowie którego w ramach teatralizowanych zajęć edukacyjnych „Tai margumas mūs šalelės“ zapoznali uczniów z różnorodnością regionów Litwy.
Kulminacja naszego świętowania przypadła na 15 lutego, kiedy to całą szkołą, 9 autokarami pojechaliśmy na wycieczkę do Kowna. Zapoznaliśmy się z miastem i jego historią oraz braliśmy udział w zajęciach edukacyjnych, które się odbywały w różnych muzeach: Lotnictwa, Wojskowym, Literatury, Historycznym Pałacu Prezydenckim.
Gimnazjum było współautorem pomysłu zatańczenia w dn. 16 lutego uroczystego poloneza na placu Ratuszowym Wilna. Szkołę reprezentowało 20 par uczniów oraz absolwentów.
W taki sposób jako społeczność uczciliśmy ważną dla naszego kraju datę.
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Wyjazd edukacyjny do Kowna dla klas 5 – 8, gimn. 1 – 4

• 15 lutego proces lekcyjny jest zorganizowany nietradycyjnie, z wykorzystaniem przestrzeni poza szkołą, dlatego udział w zajęciach jest obowiązkowy,
• koszty transportu, usług przewodników, wstępu na edukację w muzeach pokrywa szkoła,
• PLAN
9.00 – odjazd z Wilna (parking przy ul. Olandų 22),
zwiedzanie Kowna z przewodnikiem oraz zajęcia edukacyjne w wybranych muzeach,
16.00 – 16.30 – wyjazd z Kowna,
ubrać się należy odpowiednio do pogody.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Archives