Uczestnicy IV Międzynarodowego Konkursu Piosenki Popularnej.

W kwietniu 2016 w Gimnazjum im. Adama Mickiewicza startował projekt przyrodniczy. Do projektu zaproszeni byli  uczniowie z Gimnazjum w Rukojniach oraz z Gimnazjum im. W. Syrokomli. W projekcie wzięło udział 40 osób. Celem projektu było promowanie nauk przyrodniczych: fizyki, chemii i biologii . Specyficzna tematyka projektu zrzeszyła młodzież zainteresowaną tymi naukami.

Projekt nasz składał się z kilku części. Rozpoczęcie projektu ,, Człowiek i środowisko” odbyło się w kwietniu b. R. na Międzynarodowy Dzień Ziemi konferencją ekologiczną  i konkursem : Człowiek i środowisko”. Kolejnym etapem projektu były warsztaty ekologiczne w naszym gimnazjum zorganizowane przez nauczycieli i uczniów naszej placówki. W warsztatach jak i w wyżej wymienionym konkursie wzięłi udział uczniowie z Gimnazjum A. Mickiewicza w Wilnie, z Gimnazjum w Rokojniach i z Gimnazjum W. Syrokomli w Wilnie. Nagrodą dla uczestników projektu, młodzieży zainteresowanej naukami przyrodniczymi był  pobyt w Warszawie; przede wszystkim zwiedzanie i wyklad w muzeum Marii Skłodowskiej-Curie.

Punktem kulminacyjnym  projektu był wyjazd do  Głogowa i zwiedzanie huty miedzi w  Legnicy (KGHM Polska Miedź), na terytorium której młodzież i nauczyciele z Wilna i Wileńszczyzny wysłuchali wykładu na temat technologii wytapiania miedzi z rudy, jak też obejrzeli cały proces. Zaproszeni byliśmy na spotakanie do Legnickiej Strefy Ekonomicznej, gdzie omawiane były problemy ekologiczne w Polsce i na Litwie.  W Sobinie uczestnicy projektu odwiedzili  Górnicze Pogotowie Ratownicze. W Głogowie grupę młodzieży wraz z opiekunami zaproszono do Ratusza na spotkanie z prezydentem miasta.  Młodzież zwiedziła wystawę w Muzem Książąt Pomorskich m. Głogów, miejską kolegiatę. W  Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie młodzież wysłuchała wykładu o  Żołnierzach Wyklętych. W  Liceum Gastronomicznym w Głogowie uczestnicy projektu wzięli udział w pokazie przyrządzania potraw . W klasztorze o. Redemptorystów, gdzie zresztą uczestnicy miele noclegi i wyżywienie, Historyczne Koło Młodzieżowe Głogowa zorganizowało pokaz filmu ,, Miasto 44”.

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni wszystkim tym,  którzy przyczynili się do realizacji tego projektu a mianowicie: Ambasadzie RP za sfinansowanie transporu do Warszawy; Stowarzyszeniu Przyjaciół Muzeum i Historii Miasta Głogów za zorganizowanie i sfinansowanie pobytu w Głogowie  i Legnicy. Szcególne podziękowania wyrażamy dyrektorowi Muzeum w Glogowie p. Leszkowi Lenarczykowi i p. Przemysławowi Bożkowi.

W ostatnim tygodniu października 2016 r. w Gimnazjum został podsumowany projekt „Zaczęło się w Poznaniu…”

24 października w Gimnazjum odbyła się prezentacja rysunków, ilustrujących legendy wielkopolskie. Prace uczniów klas 5 – 8 powstawały na lekcjach języka polskiego i plastyki. Na wystawie pokazane zostało wiele interesujących prac, na szczególną uwagę zasłużyły ilustracje Weroniki Głuszkiewicz (6a),  Kamili Uszyło (7a) i Alety Kosteckiej (8b).

Natomiast w dn. 28 – 30 października grupa młodzieży naszego Gimnazjum i szkoły im. Szymona Konarskiego w Wilnie zwiedziła stolicę Wielkopolski  – Poznań i jego okolice (Gniezno i Kórnik).

Projekt, dzięki któremu młodzież poznała historię i tradycje Wielkopolski, jest współfinansowany ze środków MSZ RP.

12 października 2016 r. w ramach projektu „Zaczęło się w Poznaniu…” w naszym Gimnazjum odbył się konkurs wiedzy o Wielkopolsce. Uczniowie 1 – 2 klas gimnazjum oraz goście ze szkoły im. Szymona Konarskiego odpowiadali na pytania dotyczące historii, geografii, kultury regionu, a także wystąpień robotniczych w Poznaniu w czerwcu 1956 r. Pogłębić swoją wiedzę o Wielkopolsce będą mieli okazję w czasie wyjazdu edukacyjnego do Poznania.

27 września 2016 r.  uczniowie klas gimnazjalnych 3 i 4 wzięli udział w zorganizowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości – dziesiątej już – edycji egzaminu z wiedzy o Konstytucji.

Zwyciężczynią I etapu zosta ła Kamila Bordowska.

W dn. 12-16 września 2016r. w Trokach  10 uczniów i 2 nauczycieli Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie wzięło udział w projekcie ,, Świadomość ekologiczna młodego Polaka i Litwina” , zorganizowanego przez ZSE w Kielcach. Ze strony organizatorów do Trok przyjechało 10 licealistów i 2 opiekunów z  Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika.

Celem projektu jest kształtowanie świadomości ekologicznej  i postaw przyjaznych środowisku, poznaniu współczesnych problemów ekologicznych Ziemi,  stanu  środowiska swego regionu. Projekt miał także na celu promowanie  przyjaźni wśród młodzieży z Polski i Litwy  i pogłębienie wzajemnych kontaktów, stworzenie możliwości dzielenia się doświadczeniem, wiedzą, kształtowanie postawy tolerancji, szacunku.

Cele projektu zostały zrealizowane poprzez różnorodne działnia z wykorzystywaniem metod pozaformalnych np. burza mozgów, pantomima, drama, praca z kamerą itd.

Z rezultatami projektu zostaną zapoznani wszyscy uczniowei gimnazjum.

W r. szk. 2015/2016 grupa klas III (ab) z nauczycielką Haliną Stankiewicz-Mordas wybrała się na wycieczkę-lekcję jęz. litewskiego do Wileńskiej Galerii Obrazów. Wzięlismy udział w zajęciach edukacyjnych „Biały anioł romantyzmu“ . Obejrzeliśmy wiele obrazów i usłyszelismy wiele interesującej informacji o wybitnych ludziach tej epoki: na przykład o Adamie Mickiewiczu, Stanisławie Moniuszce. XIX-wieczne stroje nie tylko oglądaliśmy, ale i przymierzaliśmy. Wycieczka była fascynująca, ponieważ każdy z nas nie tylko spędził pożytecznie i ciekawie czas, ale doznał wiele przeżyć estetycznych.

1 września
9.00 – apel na dziedzińcu szkolnym
10.30 – msza święta w kościele p.w. Św. Ducha


Search
Archives