Wilno i Gdańsk są miastami partnerskimi od 1998 r., dlatego projektem, który jest realizowany  w gimnazjum od początku jesieni, chcemy przybliżyć jej społeczności to przyjazne dla wilnian miasto, jego historię, ludzi, którzy tworzyli i tworzą jego klimat.

Uczniowie klas 8a, 8b   i 1c zapoznali się z napisaną jeszcze w XIX w. powieścią przygodową Jadwigi Łuszczewskiej Deotymy „Panienka z okienka” i spróbowali zinterpretować na współczesną modłę losy jej bohaterów.

 „W jesienny, chłodny dzień pani z polskiego zapoznała nas z piękną powieścią Jadwigi Łuszczewskiej “Panienka z okienka”, która była naprawdę fascynująca. Mieliśmy okazję też pooglądać film. Poznaliśmy pewien odcinek historii Gdańska XVII w. , wielonarodowe i wielokulturowe jego społeczeństwo. Mieliśmy za zadanie napisać własną opowieść na temat tej książki. Dało nam to  możliwość puścić wodze naszych fantazji i przekształcić je w myśli. Było to niezmiernie interesujące, gdyż mogliśmy razem z bohaterami przeżywać nieoczekiwane chwile. “                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Uczennica 8a klasy, Amelia Ruskań

Z kolei uczniowie klas 1a, 1b, 2a i 2b  poznawali Gdańsk z punktu widzenia historii i kultury, życiorysów ludzi tu żyjących kiedyś i współcześnie.

Projekt jest dofinansowany z funduszy polonijnych w 2017 r.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

Różne kultury – jedna tożsamość to dwuletni projekt partnerski dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z programu ERASMUS+ pomiędzy trzema organizacjami, które zajmują się edukacją dzieci i młodzieży na etapie szkoły średniej. Partnerami są Fundacja „Dla Polonii”, która opiekuje się Liceum Polonijnym w Warszawie, Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” oraz Szkoła Polska na Węgrzech.

W ramach projektu powstają scenariusze lekcji i materiały dydaktyczne z zakresu nauczania historii, matematyki z elementami ekonomii i przedsiębiorczości oraz pakiet informacyjny dla ucznia i rodzica dotyczący przyjmowania do szkoły ucznia z zagranicy.

Opracowane rezultaty (publikacje, scenariusze e-lekcji, itp.) umieszczane są na powstałym również w ramach projektu, portalu edukacyjno-społecznościowym. Pomysłodawcy projektu mają nadzieję, że portal stanie się miejscem wymiany metod pracy i scenariuszy lekcji dla szkół polskich na całym świecie. Zostały zaplanowane również konferencje i szkolenia dla grup nauczycieli ze szkół średnich oraz dla wychowawców pracujących z młodzieżą migrującą w celach edukacyjnych jak też wymiany grup młodzieży z Polski, Litwy i Węgier.

W dn. 19 – 25 listopada 2017 r. w Wilnie miało miejsce spotkanie młodzieży z Liceum Polonijnego w Warszawie, Szkoły Polskiej na Węgrzech oraz 2 gimnazjów wileńskich – im. Adama Mickiewicza i im. Jana Pawła II.

W trakcie tego tygodnia wszyscy uczniowie wzięli udział w lekcjach historii i matematyki poprowadzonych według scenariuszy stworzonych przez nauczycieli w ramach działań projektowych.

Młodzi goście i gospodarze uczyli się też w czasie warsztatów czy zajęć nietradycyjnych (np. gra miejska „Filareci i filomaci”). Poznać Wilno i region mogli w trakcie spacerów po mieście, zajęć edukacyjnych w Jaszuńskim pałacu Balińskich, w Trokach czy na zaimprowizowanym wieczorze adwentowym w dworku Władysława  Syrokomli w Borejkowszczyźnie.

Swój pobyt młodzież podsumowała stworzonymi przez siebie filmikami o swojej tożsamości.

Iwona Czerniawska, nauczycielka historii w Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie

Wiktor Łozowski, nauczyciel historii w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

 

99 rocznicę odrodzenia Państwa Polskiego społeczność gimnazjum uczciła, realizując projekt “W poszukiwaniu wileńskich śladów Ziuka Piłsudskiego”

Jednym z zadań projektu było stworzenie trasy gry miejskiej śladami Józefa Piłsudskiego w Wilnie.

10 listopada uczniowie 1 klas gimnazjalnych sprawdzili w praktyce grę miejską , która powstała wspólnymi siłami społeczności szkoły.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą

    

 

 

Od początku roku szkolnego w gimnazjum realizowany był projekt “W poszukiwaniu wileńskich śladów Ziuka Piłsudskiego” W ramach projektu uczniowie zapoznali się z wileńskim epizodem życia Marszałka i zgromadzili materiał na ten temat, odbyły się spacery edukacyjne. Pod opieką nauczycieli historii, jez. polskiego i technologii informacyjnych opracowana została trasa gry miejskiej. W dn. 3 – 4 listopada w Warszawie grupa uczniów naszego gimnazjum poznawała historię odzyskania niepodległości przez Polskę. W trakcie zajęć edukacyjnych zwiych z tematem „11 listopada 1918 – miejsca, postacie, symbole” uczniowie trafili do miejsc w Warszawie, które wiążą się z historią Legionów, Józefem Piłsudskim i jego działalnością, początkami wojska i lotnictwa polskiego.  Spacer edukacyjny poprowadziła edukator  Przystanku Historia Centrum Edukacyjnego im. Janusza Kurtyki. Całkiem inny charakter miały zajęcia w Wilanowie – tutaj zapoznaliśmy się z epoką sarmacką, jej ideałami. Pobyt w Warszawie to także spotkanie z teatrem i sztuką. Uczniowie obejrzeli spektakl muzyczny w Teatrze Żydowskim „Oberża pod Złotym Rogiem”. Po tygodniu uczciliśmy 99. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę udziałem w grze miejskiej i złożeniem wieńca na Rossie. Projekt  jest współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Uczniowie gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie wzięli udział w projekcie „ Nauczam segregacji”, organizatorem którego jest instytucja publiczna m.Wilna ,,Centrum rozstrzygania problemów”.”

23 października, uczniowie klas 1A i 1C gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie wraz z panią od chemii Teresą Samsonow udali  się do wileńskiego przedszkola „Pagrandukas”, aby nauczyć przedszkolaków jak prawidłowo segregować odpady.

W XXI wieku jest to temat bardzo aktualny, ponieważ śmieci na Ziemi z każdym rokiem  jest coraz więcej.

Uczniowie GAMu przyszykowali program edukacyjno – dydaktyczny na temat segregacji śmieci. W tym celu sporządzili rekwizyty z kartonu w postaci kontenerów, pozbierali śmiecie służące jako elementy zabaw edukacyjnych i ułożyli piosenkę na temat ekologii, którą potem wspólnie zaśpiewali.

W rezultacie pobytu gimnazjalistów w przedszkolu przedszkolacy zapoznali się z przeznaczeniem kolorowych koszy na śmieci. Zostały wyjaśnione pojęcia „ekologia”, „odpady”, „prawidłowe segregowanie śmieci”, potrzeba ochrony  środowiska i zachowanie porządku w miejscu przebywania.

„Mali ekolodzy” aktywnie uczestniczyli w ekologiczno – edukacyjnej imprezie.

Mamy nadzieję, że naszą wizytę zapamiętają  i będą tak jak my, troszczyli się o czystość na Ziemi.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Październik jest miesiącem dobroci dla zwierząt. Obchody mają na celu zmienić zachowanie ludzi w stosunku do zwierząt i uświadomić, że zwierzę to istota żywa, a nie rzecz i ma swoje prawa. W związku z tym po raz kolejny cała społeczność gimnazjum zaangażowała się do pomocy porzuconym zwierzętom. Od 4 października – światowego dnia ochrony zwierząt- przez 2 tygodnie trwała akcja zbierania pokarmu dla psów i kotów. Zebrano około 140 kg suchego pokarmu, który uczniowie klasy 5a wraz z wychowawczynią p. D. Berdiuginą i p. B. Romanowską przekazali dla schroniska „SOS-gyvūnai”. Podsumowaniem obchodów był konkurs  „Ja zwierzęta znam” oraz koncert poświęcony zwierzętom.

Dziękujemy wszystkim, dla kogo nie jest obojętny los porzuconych, niechcianych zwierząt.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

We wrzesniu odbył się festiwal dzielnicy ,,Sadowej- Kwiatowej”. W ramach festiwalu odbył się koncert młodzieży z pobliskich szkół dla ludzi niepełnosprawnych.Nasze gimnazjum reprezentował chór ,,Świerszczyki”  oraz tancerze zespołu ,,100 uśmiechów”.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

2 października 2017 r.  uczniowie klas gimnazjalnych 4 wzięli udział w zorganizowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości jedenastej edycji egzaminu z wiedzy o Konstytucji. Zwyciężczynią I etapu została Anna Chostegian.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-


Search
Archives