Od początku roku szkolnego w gimnazjum realizowany był projekt „W poszukiwaniu wileńskich śladów Ziuka Piłsudskiego“ W ramach projektu uczniowie zapoznali się z wileńskim epizodem życia Marszałka i zgromadzili materiał na ten temat, odbyły się spacery edukacyjne. Pod opieką nauczycieli historii, jez. polskiego i technologii informacyjnych opracowana została trasa gry miejskiej. W dn. 3 – 4 listopada w Warszawie grupa uczniów naszego gimnazjum poznawała historię odzyskania niepodległości przez Polskę. W trakcie zajęć edukacyjnych zwiych z tematem „11 listopada 1918 – miejsca, postacie, symbole” uczniowie trafili do miejsc w Warszawie, które wiążą się z historią Legionów, Józefem Piłsudskim i jego działalnością, początkami wojska i lotnictwa polskiego.  Spacer edukacyjny poprowadziła edukator  Przystanku Historia Centrum Edukacyjnego im. Janusza Kurtyki. Całkiem inny charakter miały zajęcia w Wilanowie – tutaj zapoznaliśmy się z epoką sarmacką, jej ideałami. Pobyt w Warszawie to także spotkanie z teatrem i sztuką. Uczniowie obejrzeli spektakl muzyczny w Teatrze Żydowskim „Oberża pod Złotym Rogiem”. Po tygodniu uczciliśmy 99. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę udziałem w grze miejskiej i złożeniem wieńca na Rossie. Projekt  jest współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–