W dniach 19 – 24 marca Gimnazjum im. A. Mickiewicza miało zaszczyt gościć uczestników międzynarodowego projektu edukacyjnego z XXXIII Liceum Ogólnokształcącego im.Armii Krajowej w Łodzi. To już drugi z kolei projekt realizowany wspólnie. Tym razem temat nawiązywał do obchodzonych w tym roku stuleci obu państw i brzmiał ,,Wielokulturowość Łodzi i Wilna w kontekście setnej rocznicy odzyskania przez Polskę i Litwę niepodległości”.

Wileński etap projektu rozpoczął się otwartą lekcją języka polskiego dla uczniów z Łodzi i Wilna, którą poprowadziły polonistki gimnazjum Stanisława Wielisiejczyk oraz Bożena Borowska. Temat lekcji brzmiał: ,, Takich chmur jak nad Wilnem nie ma w żadnym kraju” (W. Hulewicz). Obraz Wilna w twórczości polskich poetów. Lekcja miała na celu przybliżyć wizerunek naszego miasta w różnych tekstach kultury. Druga połowa dnia minęła na wesoło, mianowicie podczas wieczorku integracyjnego uczestnicy projektu dzięki poezji Adama Mickiewicza, Czesława Miłosza, Kazimiery Iłłakowiczówny oraz wspomnieniom Józefa Piłsudskiego mieli okazję poczuć niewidzialną więź, jaka na zawsze połączyła wielkich twórców z Litwą – krajem,
,, gdzie w ciągu stuleci współżyły ze sobą różne języki i różne religie”. Mistrzowsko zaprezentowane tańce szkolnego zespołu ,,Sto uśmiechów” nie tylko wyeksponowały piękno folkloru naszej ziemi, ale też wzbudziły prawdziwy podziw u gości, szczerze zaskoczonych tak wysokim poziomem wykonania układów tanecznych. Chórek szkolny zachęcił wszystkich do wspólnego wykonania piosenek, między innymi słynnej ballady o Mickiewiczu. Wieczór się zakończył wspólnym tańcem ,,belgijki litewskiej”.
Kolejne dni to nowe punkty programu i nowe wyzwania – na gości z Polski czekała pełna wrażeń wycieczka po Wilnie. Ulice Starówki, kościoły, cerkwie oraz Synagoga Choralna, dziedzińce i sale Uniwersytetu Wileńskiego, stara Rossa na zawsze pozostały w pamięci zwiedzających. Następnego dnia pomimo niesprzyjającej aury uczestnicy projektu podziwiali uroki Trok, zgłębiali tajemnice średniowiecznego zamku na wodzie oraz delektowali się karaimskimi kibinami z rosołem.
W dniu 22 marca odbyła się sesja naukowa, którą zainaugurował dyrektor Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie Czesław Dawidowicz. Na konferencji szczególnej uwagi udzielono wielokulturowości Wilna, miastu o wyjątkowym klimacie, sprzyjającemu rozwojowi różnych kultur. Przed słuchaczami wystąpiła doc. dr Wileńskiego Uniwersytetu Edukologicznego Halina Turkiewicz z interesującym wykładem ,,Współczesna polska poezja Litwy. Doświadczenie wielokulturowości”. Wilno literackie przybliżył doktor nauk humanistycznych Józef Szostakowski. O trudnych początkach niepodległości Litwy oraz stanowisku polskich posłów wobec Aktu Niepodległości mówił kolejny gość – Zbigniew Balcewicz, sygnatariusz Aktu Niepodległości Litwy. Sesję naukową uwieńczył referat ,,Żydzi na Litwie” autorstwa Soni Chołowni- uczennicy 8 klasy naszego gimnazjum.
Po wysłuchaniu wszystkich prelekcji wicedyrektor XXXIII Liceum w Łodzi Ana Piotrowska podsumowała konkursy: literacki oraz konkurs na plakat. Pamiątkowymi dyplomami oraz albumami zostali odznaczeni autorzy najciekawszych prac.

23 marca na uczniów z Polski i Litwy czekała nietradycyjna lekcja historii w murach Sejmu Republiki Litewskiej, którą poprowadziła historyk gimnazjum Iwona Czerniawska.
Dobiegł końca kolejny interesujący projekt edukacyjny, który niewątpliwie pozwolił zarówno gościom z Polski, jak też naszym uczniom odkryć uroki Wilna ,o którym na kartach ,,Kroniki wypadków miłosnych” Tadeusz Konwicki pisał: ,,Metropolia kościołów, bóżnic i cerkwi, metropolia wielu narodów przemieszanych
kapryśnie i jakby bez sensu, metropolia ubogiego bogactwa i wyuzdanej nędzy”.

Za moc wrażeń, nowe przyjaźnie oraz niezapomniane chwile serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tak potrzebnego dla obu stron projektu. Szczególne słowa podzięki kierujemy do Pani Marii Piotrowicz – prezes Oddziału Wspólnota Polska w Łodzi.


———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–