W 2017-2018 roku szkolnym Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie, przy współpracy z Poradnią Pedagogiczno – Psychologiczną m. Wilna, włączyło się do realizacji międzynarodowego projektu Erasmus + „Odporność“. Partnerami projektu są:
• Akademia Humanistyczno Ekonomiczna w Łodzi (Polska);
• Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny „METIS“ w Katowicach (Polska);
• Centrul Judetean de Resursesi Asistenta Educationala Brasov (Rumunia).
Podstawowym celem projektu „Odporność” jest stworzenie uniwersalnego i długotrwałego modelu profilaktyki zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży.
Działalność prewencyjna wobec niepożądanych postaw i zachowań w naszej szkole była organizowana niejednokrotnie.
Przed kilkoma laty szkoła uczestniczyła w programie przeciwdziałania przemocy i agresji „Olweus”. Braliśmy udział w międzynarodowym projekcie Erasmus + „Sport – jako sposób promowania zdrowego trybu życia i równych możliwości”, w którym dużo uwagi poświęciliśmy kształtowaniu nawyków socjalnych u uczniów, tolerancji, empatii do niepełnosprawnych i innych grup społecznych, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Każdy wychowawca uwzględnia tematy programów prewencyjnych w swojej pracy. Jednak nieraz programy te były zbyt jednostronne i zawężone, a praca profilaktyczna –wyrywkowa, niekonsekwentna.
Uniwersalność projektu „Odporność” polega na stosowaniu algorytmicznego sposobu rozwiązywania problemu. Przede wszystkim powinniśmy ocenić słabe i mocne strony grupy młodzieży, z którą pracujemy.
W trakcie realizowania projektu w naszej szkole przeprowadzone zostały badania w kilku klasach, które wyjawiły, że klasy różnią się między sobą pod względem potrzeb. W jednych klasach ryzyko było związane ze skłonnością do ukrywania prawdy o kolegach i o sobie przed dorosłymi, w innych – z nieodpowiedzialnym stosunkiem do nauki, a jeszcze w innych – z zainteresowaniem sprawami dojrzewania płciowego. W związku z tym działalność prewencyjna w każdej klasie powinna być zróżnicowana.
Mając przed sobą najbardziej aktualny problem, szukamy osoby, z którymi możemy współpracować i odpowiednich materiałów do zastosowania w klasie. Nieraz mogą dopomóc pracujący w szkole specjaliści, nauczyciele innych przedmiotów, odpowiednio dostosowany materiał programowy. W innych wypadkach możemy zaprosić specjalistów z innych instytucji na przeprowadzenie lekcji lub warsztatu. W ramach projektu stworzony zostanie podręcznik metodyczny, który też można będzie wykorzystać na lekcjach wychowawczych.
Istotne jest to, że w działalność prewencyjną zaangażowana jest cała szkoła, a każda klasa lub grupa pracuje według swego planu, rozwiązuje aktualne dla siebie problemy.
button_resilience

logot3
————————————————————————————————————————————————————————————————————–