Zbieranie śmieci

Wyjazd do Hiszpanii

Konkurs TI Bóbr

Mickiewicz TIMES

Barbara Wachowicz

Ekorajd

Barwy jesieni

Straż pożarna

Dzień nauczyciela

Dzień języków

Spotkanie z Ministrem

Wystawa

Zawody sportowo-matematyczne

Tangramy

Dzień liczby Pi

Konferencja matematyczna

Kangur 2009

Zapusty

Stodniówka

Wycieczka do radia i telewizji