Gimnazija pateikė paraišką Vilniaus miesto savivaldybės skelbiamam 2018 VAIKŲ VASAROS POILSIO PROGRAMŲ KONKURSUI.
2018 m. birželio mėn. 18 – 22 d. planuojama gamtos ir ekologijos stovykla „Švarios mintys – švari gamta“ dvidešimčiai 5 – 8 klasių mokinių.
Mokiniai dalyvaus gamtos mokslų teorijos ir eksperimentų dirbtuvėse, dalyvaus diskusijose, ekskursijose, edukaciniuose užsiėmimuose mokykloje ir už jos ribų, išvykų metu.
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————