Žemės diena

Biologijos-chemijos konkursas

Kovo 11

Karjeros diena

A.Mickevičius

Susitikimas su D. Dilyte-Staškevičiene

Diena be tabako

Žinių apie AIDS konkursas

Pažintinė kelionė “Garsieji Varšuvos muziejai”

Koperniko mokslo centras

Kelionė į lietuvių tautosakos pasaulį

 

Liaudies kolektyvas

Miesto sargyba

Juozui Erlickui –  60

Mano išsvajota darbo vieta.

Netradicinė krepšinio pamoka